Studia kryminologia – jakie przedmioty wybrać na maturze?

Od jakiegoś czasu studia kryminologiczne cieszą się rosnącą popularnością. Nauka na tym kierunku może być ciekawa, satysfakcjonująca i rozwojowa, ale najważniejsze, że może zapewnić absolwentom atrakcyjne możliwości zatrudnienia.

Co to jest kryminologia?

Na początku warto zaznaczyć, że kryminologia to kierunek interdyscyplinarny. Oznacza to, że studenci w trakcie trwania nauki zyskują szereg umiejętności i rozległą wiedzę z wielu dziedzin, która pozwoli im później podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa publicznego, różnego rodzaju korporacjach i prywatnych firmach. Aby wyjaśnić czym jest kryminologia należy spojrzeć na samo znaczenie tego słowa i jego pochodzenie – z łaciny crimen oznacza przestępstwo, natomiast logos to nauka. Wobec tego kryminologia jest nauką o przestępstwach i wszystkich aspektach, które się na nie składają.

Kryminolog jest osobą, która na co dzień zajmuje się analizą popełnionych przestępstw oraz badaniem motywów, czynników popychających człowieka do popełnienia zbrodni, a także przygląda się środowisku przestępców i ich ofiar.

Czy studia kryminologiczne są dla każdego?

Tak samo jak w przypadku każdego kierunku studiów, także kandydaci na kryminologię powinni mieć pewne predyspozycje. Kierunek ten jest szczególnie polecany tym osobom, które wiążą swoją zawodową przyszłość z pracą w służbach mundurowych, Służbie Więziennej i innych instytucjach, zajmujących się bezpieczeństwem. Dodatkowo osoby pragnące studiować kryminologię powinny wykazywać zainteresowanie prawem, psychologią i posiadać swego rodzaju intuicję i zdolności dedukcji i analitycznego myślenia. Ponad to studenci powinni cechować się znaczną odpornością psychiczną i być gotowi na przerabianie często makabrycznych historii zbrodni.

Jak wyglądają studia kryminologiczne?

Aby dostać się na kryminologię trzeba oczywiście zdać egzamin maturalny. Uczelnie wyższe mają swoje wymagania co do kandydatów. Maturzysta, który chce zostać kryminologiem powinien na maturę wybrać takie przedmioty jak historia, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy. W drugiej kolejności cenione są matematyka, geografia i biologia. W związku z tym, że kryminologia jest dziedziną interdyscyplinarną kluczowe znaczenie mają zarówno zdolności humanistyczne, jak i ścisłe.

Kryminologia studia może być osobnym kierunkiem lub specjalnością na bezpieczeństwie wewnętrznym. Na różnych uczelniach program może się nieco różnić, ale najczęściej studenci uczą się prawa karnego i sądowego oraz praw człowieka. Oprócz tego poznają metody badań i techniki kryminalistyczne, zgłębiają psychologię ogólną, antropologię kryminalistyczną, nauki społeczne, etykę i wiktymologię. W trakcie studiów poznają różnego rodzaju strategie zapobiegania przestępczości, podstawy socjologii, resocjalizacji, a także etykę zawodu. W programie studiów jest również miejsce na udział studentów w praktycznych ćwiczeniach obejmujących badanie, interpretowanie, klasyfikowanie i analizowanie przestępstw, w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną.

Decydując się na stacjonarne studia licencjackie trzeba przygotować się na sześć semestrów nauki, która kończy się uzyskaniem tytułu licencjata kryminologii. Chętni mogą pójść jeszcze dalej i kolejne dwa lata poświęcić na zdobycie magistra. Istnieje także możliwość podjęcia nauki w trybie zaocznym, ale wiążę się to z jednym dodatkowym semestrem.

Bez wątpienia kryminologia jest bardzo ciekawym kierunkiem, pozwalającym na poznawanie i badanie motywów działania przestępców, analizowanie poszlak i stawianie hipotez. Na uwagę zasługuje także możliwość poznawania psychologii behawioralnej i resocjalizacji. Dzięki takiemu przygotowaniu absolwenci kryminologii są gotowi do podjęcia niezwykle ciekawej i rozwojowej pracy, np. w policji lub służbach specjalnych, takich jak prewencja kryminalna, kryminalistka czy detektywistyka, wiktymologia, cyberprzestępczość, zarządzanie kryzysowe. Studia kryminologiczne otwierają przed absolwentem mnóstwo drzwi, dlatego warto rozważyć ten kierunek.