Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – edukacja pedagogiczna online

Praktyczna nauka zawodu w opinii wielu specjalistów jest zdecydowanie ważniejsza niż nauka polegająca wyłącznie na przyswajaniu wiedzy teoretycznej. Aby jednak uczeń mógł faktycznie nauczyć się wszystkiego, co będzie mu potrzebne, musi mieć wykwalifikowanych instruktorów. Ich przygotowaniu służą specjalne kursy pedagogiczne. W dzisiejszych czasach można taki kurs ukończyć także online. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kurs pedagogiczny przez internet – jak to działa?

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez internet daje przede wszystkim przygotowanie merytoryczne dotyczące metodologii nauczania. Jest to niezbędne, by przedstawiciele konkretnych zawodów rzemieślniczych i usługowych mogli edukować przyszłych pracowników podczas praktyk uczniowskich.

Kurs tego typu owocuje też umiejętnością wykorzystania konkretnych metod w praktyce. Celem kursu jest kształcenie instruktorów, którzy będą w stanie przekazać swoim uczniom wiedzę w sposób skuteczny, kształcąc tym samym kolejne pokolenie wykwalifikowanych pracowników.

Warto przy tym pamiętać, że szkolenia tego tupu nie przygotowują do uczenia w szkole, ale do praktycznej nauki zawodu. Kurs ukończony zdalnie przy obecnych możliwościach technologicznych nie różni się merytorycznie od szkolenia odbytego stacjonarne i daje identyczne uprawnienia.

Najważniejsze zalety zdalnych kursów dla instruktorów

Jak już wspomnieliśmy, dzięki ukończeniu kursu obecni przedstawiciele zawodów zyskują możliwość prowadzenia szkoleń dla praktykantów. Dla wielu właścicieli zakładów usługowych i produkcyjnych, sklepów, czy restauracji przyjmowanie praktykantów to przede wszystkim szansa na wpojenie wiedzy przyszłym pracownikom. To sprawi, że w chwili rozpoczęcia pracy będą już wdrożeni do najważniejszych zadań i zaznajomieni z obowiązującymi standardami.

Dlatego też kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet to projekt, na który warto stworzyć sobie miejsce nawet w napiętym grafiku. Na całe szczęście kurs w nowoczesnej formie online można zrealizować w sposób elastyczny. Oszczędność czasu oraz dostosowanie godzin nauki do indywidualnych potrzeb liczy się zwłaszcza w rzemiośle, handlu i usługach.

Na ogół w kursach takich biorą udział osoby pracujące, a często również przedsiębiorcy prowadzący własne firmy. Nic dziwnego, że może im być trudno stworzyć sobie przestrzeń na uczestnictwo w kursach stacjonarnych, zwłaszcza jeżeli wiąże się to również z koniecznością dojeżdżania. Stacjonarne firmy szkoleniowe funkcjonują przede wszystkim w większych ośrodkach miejskich, choć edukacja pedagogiczna potrzebna jest wszędzie.

Dla kogo przeznaczone są tego rodzaju kursy?

Aby przystąpić do kursu, trzeba spełnić pewne warunki wstępne. Warunki te nie są zależne od instytucji i firm szkoleniowych, ale określa je obowiązujące w naszym kraju prawo. Konieczne jest odpowiednie wykształcenie i praktyka w zawodzie.

Osoby, które ukończyły szkołę zawodową albo branżową i mają tytuł zawodowy, muszą mieć przynajmniej sześć lat stażu pracy, aby przystąpić do kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez internet. Osoby z wykształceniem średnim (zawodowym albo ogólnym) i tytułem robotnika wykwalifikowanego (albo analogicznym) potrzebują czteroletniego doświadczenia.

Kursanci z wykształceniem wyższym muszą mieć doświadczenie zawodowe dwu- albo czteroletnie, w zależności od tego, czy ich wykształcenie jest zgodne z kierunkiem kursu, czy nie. Zasady te gwarantują, że przyszli edukatorzy nowej kadry zawodowej będą osobami, które mogą się poszczycić wieloletnim czynnym udziałem w branży.