Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 – co pokazują i jak się do nich odnieść?

Nietrudno odnieść wrażenie, że z roku na rok wyniki egzaminu ósmoklasistów są coraz gorsze. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że poziom egzaminu znacząco się obniżył. Dziś zastanowimy się, co pokazują wyniki egzaminów i jak się do nich odnieść.

Co ósmoklasiści sądzą o wynikach egzaminów i tegorocznym poziomie?

Na samym początku warto dowiedzieć się, co na temat wyników egzaminu ósmoklasisty sądzą sami zainteresowani oraz uczniowie. Nietrudno odnieść wrażenie, że opinie są dość podzielone. Jednak wielu ósmoklasistów stwierdziło, iż egzamin był trudny. Na chwilę obecną poziom egzaminu w żadnym stopniu nie jest wysoki i pomimo tego, że wymagania z roku na rok są coraz niższe, to wciąż okazuje się, że uczniowie z egzaminu ósmoklasisty otrzymują coraz niższe wyniki. Można powiedzieć, że jest to spowodowane gorszym przygotowaniem spowodowanym pandemią, ale jednak poziom nauczania też się obniżył.

Poznajcie przyczyny niskich wyników egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 znów nie były wysokie, biorąc pod uwagę średnią krajową. Wyniki przedstawiają się następująco. Otóż średnia z j. polskiego wyniosła 66%, natomiast z matematyki 53%, z angielskiego 66%. Jak zapewne zauważyliście znowu najgorzej wypadła matematyka. Jednak i wyniki z języka angielskiego pokazują, że nie jest dobrze. Pomyślcie tylko, że dzieci często uczą się języka obcego już od przedszkola, a i tak okazuje się, że wyniki nie są zbyt wysokie.

Dlaczego uczniowie otrzymują tak niskie podręczniki z egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty pokazały, że nie jest dobrze i nie ma się co łudzić, że w przyszłym roku będzie lepiej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niski poziom nauczania. W dużej mierze za taki stan rzeczy odpowiedzialni są nauczyciele, którzy od uczniów wymagają coraz mniej. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że skupiają się głównie na walce o podwyżki. Oczywiście nie oznacza to, że tej sytuacji nie można poprawić, tym bardziej że dzieci mają dostęp do dobrych podręczników czy pomocy naukowych. Aby znaleźć książki, które pomogą dzieciom w nauce, warto wejść na stronę: epodrecznikiszkolne.pl. Warto też motywować młodych ludzi do nauki. W końcu dobrze zdany egzamin ósmoklasisty jest pierwszym krokiem nie tylko w dorosłość, ale i dalszą karierę.