W jaki sposób inwestować w ropę naftową?

Surowce to grono materiałów, które dzielą się na szereg różnych rodzajów. Mamy więc surowce rolne, na przykład zboża, bawełnę czy cukier, jak i surowce w postaci kopalin, jak miedź.

Surowce to grono materiałów, które dzielą się na szereg różnych rodzajów. Mamy więc surowce rolne, na przykład zboża, bawełnę czy cukier, jak i surowce w postaci kopalin, jak miedź. Istnieją też surowce energetyczne, takie jak między innymi ropa naftowa. To ona nazywana jest „czarnym złotem”, a w krajach, w których odkryto jej bogate złoża, mieszkańcy bogacą się. Wydobycie ropy naftowej idzie pełną parą, ponieważ jest ona potrzebna jako m.in. paliwo. Jak inwestować zatem w ten surowiec energetyczny? Czy trzeba przy tym sięgnąć po ropę w formie materialnej? Nic podobnego!

Czym jest ropa naftowa?

Strategicznym dla wielu branż gospodarki światowej surowcem jest ropa naftowa. Wbrew pozorom ma ona zastosowanie nie tylko przy produkcji paliw, a co za tym idzie na rynku motoryzacyjnym. Jest jednym z półproduktów wykorzystywanych w budownictwie drogowym, do produkcji asfaltu, czy w przemyśle chemicznym. Nazywana jest ona czarnym złotem, ponieważ jest wyjątkowa, bardzo cenna i wielofunkcyjna. Z jej półproduktów można wyprodukować nawet leki. Może być również traktowana jako surowiec inwestycyjny i przynosić zyski tym, którzy zdecydują się zainwestować w nią swoje pieniądze.

Co wpływa na wycenę ropy?

Wycena ropy naftowej jest złożona i uzależniona od wielu czynników. Warto wiedzieć, że ropa jest wyceniana na baryłki, według określonego typu, a jej cena określana jest w dolarach amerykańskich. W wyniku tego wahania w zakresie kursu USD powodują zmiany na rynku surowców w obrębie ropy naftowej. Poza tym ważne są siły podaży i popytu, ewentualne konflikty zbrojne w rejonach, gdzie wydobywana jest ropa naftowa. Obniżenie wielkości wydobycia wpływa na zwiększenie ceny ropy, podobnie jak zużywanie się jej złóż i brak odnajdywania nowych.

Rodzaje ropy naftowej – popularne wśród inwestorów

Istnieje co najmniej kilka różnych rodzajów ropy naftowej, które wykorzystywane są na świecie, choć najbardziej popularne, nie tylko wśród inwestorów, są ropa naftowa Brent i ropa typu WTI. Prócz tego jest ropa Ural – REBCO czy Benchmark OPEC Reference Basket.

Ropa Brent jest wydobywana z obszaru Morza Północnego i ma niewielką zawartość siarki. Natomiast ropa WTI pochodzi przede wszystkim ze złóż eksploatowanych na terenie Stanów Zjednoczonych, w rejonie Appalachów i Luizjany. Ural jest ropą wydobywaną w Zachodniej Syberii oraz w okolicach gór Uralu, a Benchmark OPEC Reference Basket obejmuje koszyk składający się z różnych rodzajów ropy, którą wydobywają i sprzedają kraje zaliczane do OPEC.

Jak inwestować w ropę – szeroki wachlarz możliwości

Handel surowcami nie tylko musi obejmować obracanie materialnymi dobrami. Nie musisz więc kupować baryłki ropy naftowej i składować je w wielkich zbiornikach. Obrotem materialnym niech zajmą się koncerny paliwowe, a inwestorzy skorzystają z innych instrumentów pozwalających na inwestowanie z wykorzystaniem ropy naftowej. Można to zrobić z użyciem do tego celu kontraktów terminowych, czyli instrumentów pochodnych, jak i akcji spółek wydobywczych czy zajmujących się przetwarzaniem ropy.

Standaryzowane kontrakty terminowe notowane na światowych giełdach umożliwiają handel surowcami, w tym ropą naftową. W szczególności warto wspomnieć o kontraktach na różnice kursowe, czyli kontraktach CFD, które pozwalają na korzystanie z dźwigni finansowej. Z racji tego mogą wiązać się jednak z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, ale przy odpowiednim typowaniu ceny ropy w przyszłości mogą przynieść inwestorowi wielokrotnie wyższe zyski. CFD oparty o cenę kontraktu terminowego futures na ropę Brent lub ropę WTI (pierwszy notowany na giełdzie ICE Futures Europe, a drugi na giełdzie NYMEX), pozwalają na otwarcie pozycji mniejszej niż 1 lot, przy czym 1 lot odpowiada aktualnej cenie baryłki pomnożonej przez 1000 USD. Wyłożenie takich środków na inwestycje byłoby trudne dla pojedynczych, indywidualnych inwestorów. Dzięki zmniejszeniu pozycji do części 1 lota jest to możliwe.

Kontrakty Futures oparte o cenę ropy WTI Light Seet notowane są na giełdzie NYMEX i pozwalają na inwestowanie w ropę. Instrument ten ma charakter wystandaryzowany, ponieważ podlega obrotowi giełdowemu. Jeden kontrakt opiewa przy tym na 1000 baryłek.

Można też prowadzić inwestycje z wykorzystaniem ropy naftowej w oparciu o ETF-y, czyli fundusze inwestycyjne odzwierciedlające zachowanie cen ropy na giełdach światowych. Fundusz emituje jednostki – tytuły uczestnictwa, które są papierami wartościowymi. Bazą dla nich może być właśnie ropa naftowa. Zaletą takich instrumentów są bardzo niskie opłaty związane z zarządzaniem funduszem.