Zarządzanie projektami – prowadź, liderze!

W każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość, priorytetem jest realizacja projektów. Bez tego firma nie jest w stanie się rozwijać, pozyskiwać nowych klientów czy wzbogacać swojego doświadczenia. Jak skutecznie i efektywnie prowadzić drużynę na szczyt? Rozwiązaniem jest szkolenie z zakresu zarządzania projektami. Poznaj zalety kursu i stań się liderem w swojej dziedzinie.

Intensywny kurs zarządzania projektami w WSE

Każdy projekt, szczególnie ten realizowany na dużą skalę, wymaga solidnej organizacji i wysokich kompetencji menadżerskich. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oferuje zarządzanie projektami szkolenie w intensywnym trybie. Dla uczestników oznacza to 80 godzin zajęć o indywidualnym charakterze pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry. Szkolenie dedykowane jest osobom na różnych stanowiskach i z dowolnej branży, które chcą z powodzeniem realizować wyznaczane zadania projektowe, efektywnie zarządzając swoim zespołem. Kurs pozwoli przede wszystkim na wyszlifowanie praktycznych umiejętności w tej dziedzinie i ukształtowanie nawyków, które zapewnią wydajną pracę przy minimalnym poziomie stresu.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Rozwój dotychczasowych umiejętności i nabywanie nowych kompetencji to ogromny krok w przód w zawodowej karierze. Uczestnictwo w szkoleniu zarządzanie projektami pozwoli posiąść wiedzę niezbędną do efektywnej realizacji wyzwań o dowolnej skali. Mogą wziąć w nim udział nie tylko kierownicy projektów czy liderzy zespołów – wartościową wiedzę zyskają także osoby zatrudnione w każdej organizacji lub przedsiębiorstwie. Szkolenie pozwoli usystematyzować i zgłębić dotychczasową wiedzę. Kursanci będą znakomicie przygotowani do egzaminu IPMA. Uzyskanie certyfikatu na poziomie D potwierdzi wykształcone kompetencje, otwierając wymarzone drzwi do ścieżki awansu. Szacuje się, że średnia zdawalność wśród kursantów WSE przekracza 90 procent! Udział w szkoleniu bez wątpienia pozwoli zdobyć przewagę konkurencyjną – z ogromnym sukcesem dla firmy.

Program szkolenia

Zagadnienia omawiane na kursie zostały precyzyjnie wyselekcjonowane tak, aby spełniały wytyczne IPMA zawarte w International Competence Baseline. Harmonogram obejmuje 3 kategorie kompetencji – są to: perspektywa, ludzie oraz praktyka. Uczestnicy poznają podstawowe definicje, jakimi należy posługiwać się w procesie realizacji projektu. Nauczą się efektywnie zarządzać wiedzą w projektach, rozwiązywać konflikty, używać kreatywnych technik analitycznych. Dowiedzą się, jak wyglądają negocjacje w projektach, czym jest efektywne przywództwo i jak wygląda struktura organizacyjna projektu. Najwięcej miejsca poświęcono kształceniu umiejętności praktycznych, w tym zarządzaniu kosztami, jakością, komunikacją i zmianą w projekcie. Uczestnictwo w szkoleniu przełoży się na lepszą efektywność na stanowisku zawodowym, co będzie skutkować ulepszoną metodyką firmy. Z uwagi na indywidualny charakter warsztatów liczba uczestników w grupie nie może przekroczyć 16 osób.