PIT-11 dla osób pracujących — jak otrzymać?

Pracodawcy mają obowiązek wystawiania PIT-11 dla swoich pracowników. Forma zatrudnienia nie ma żadnego znaczenia. Oznacza to, że PIT-11 za dany rok podatkowy muszą dostać osoby zatrudnione między innymi na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenia. Pracodawca musi wystawić PIT-11 do druku, nawet jeśli dana osoba przepracowała jeden dzień w firmie. Jeszcze jakiś czas temu wszyscy otrzymywali PIT-11 w formie drukowanej. Pracodawcy wręczali PIT-11 osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty poleconej. Odbiór PIT-11 musiał być przez pracownika potwierdzony. Od jakiegoś czasu dopuszczalny jest PIT-11 przesyłany drogą elektroniczną (zazwyczaj jest to PIT 11 PDF). Dowiedz się,  do czego służy  PIT-11.

1. PIT 11 – jakie informacje zawiera?

2. Jak rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych?

PIT to skrót od Personal Income Tax. Angielskie określenie dotyczy nie tylko podatku dochodowego od osób fizycznych, ale i druków, na których składa się zeznanie podatkowe. Aktualne druki można pobrać ze strony druki-pit.pl. Nie można wykorzystywać przestarzałych formularzy. O tym wiedzą nie tylko pracodawcy, ale i ich pracownicy. Nieprawidłowy druk może oznaczać konieczność złożenia korekty. Korzystniej jest jednak od razu złożyć zeznanie podatkowe na obowiązującym w danym roku podatkowym formularzu, gdyż wówczas odpada marnowanie czasu na wypełnianie na nowo druku.

PIT 11 – jakie informacje zawiera?

Stworzony przez specjalistów program PITax.pl daje szansę na obniżenie podatku, dostępny również w wersji na Androida

Jeśli chodzi o pit-11, zawiera on między innymi informacje takie jak:

  • rok podatkowy
  • dane Urzędu Skarbowego
  • oznaczenie płatnika (dane firmy, instytucji)
  • dane podatnika, który otrzymał wynagrodzenie
  • informacje o dochodach ze wskazaniem źródła dochodu, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i składkach
  • informacje na temat przychodów, które są zwolnione z podatku dochodowego
  • podpis płatnika.

Płatnik ma obowiązek przekazania PIT-11. Podatnik nie musi czynić żadnych starań, by taki PIT otrzymać.

Jak rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatnik musi otrzymać PIT-11 do końca stycznia (gdy formularz PIT-11 jest składany w formie tradycyjnej) lub do końca lutego, gdy jest to pit-11 online. Następnie podatnicy rozliczają się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym do końca kwietnia na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Mogą skorzystać z usług biura rachunkowego lub mogą rozliczyć się samodzielnie. W Polsce można składać zeznanie podatkowe na drukach tradycyjnych lub w systemach internetowych.

W przypadku formularzy podatkowych w wersji drukowanej podatnicy muszą wprowadzać wszystkie dane ręcznie. Niestety, bardzo łatwo można się pomylić w przepisywaniu czy w zliczaniu danych. W razie pomyłki Urząd Skarbowy skontaktuje się z podatnikiem celem przekazania informacji o konieczności złożenia deklaracji korygującej zeznanie podatkowe. Korekt nie wolno składać w trakcie przeprowadzanej kontroli skarbowej. Można to zrobić dopiero po zakończeniu kontroli, przy czym pomyłki mogą mieć związek z karami pieniężnymi.

Dlatego zdecydowanie korzystniej jest rozliczać się przez internet, gdyż systemy do rozliczania podatków są nie tylko bardzo intuicyjne, ale i wyłapują podstawowe błędy. Nie trzeba też niczego przepisywać w nieskończoność — wystarczy usunąć nieprawidłowe dane i wprowadzić je na nowo.

Kolejną korzyścią z rozliczania się przez internet jest to, że nie trzeba fatygować się do Urzędu Skarbowego lub na pocztę celem złożenia deklaracji. Internetowe potwierdzenie nadania deklaracji podatkowej to UPO — ten dokument należy pobrać i zachować. Dokumentację podatkową należy przechowywać przez 5 lat.