Zamknięte szkolenia BHP

Każdy z nas powinien posiadać wiedzę na temat tego, jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dodatkowo zatrudniając się w firmie, każdy z nas powinien zapoznać się z regulaminem pracy, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku pracy, poznać drogę ewakuacyjną. Te wszystkie informacje zostaną nam przekazane na szkoleniu BHP, które zapewnić musi pracodawca.

Obowiązek pracodawcy

Przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju nakładają na pracodawcę obowiązek zorganizowania szkolenia. Niektóre przedsiębiorstwa zatrudniają behapowca na etacie, większość jednak decyduje się na współpracę z firmami specjalizującymi się w szkoleniach.

Oferta firm szkolących z bezpieczeństwa i higieny pracy

W ofercie firm znajdują się szkolenia wstępne, okresowe, szkolenia tematyczne, szkolenia offline, szkolenia online, kursy dla pojedynczych osób, kursy dla grup, szkolenia otwarte i zamknięte.

Co to są szkolenia zamknięte i na czym polegają?

Przedsiębiorstwa mają różne profile działaności, a w związku z tym zatrudnieni w nich pracownicy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i w przypadku narażenia życia ich zachowanie powinno być dostosowane do zaistniałej sytuacji. Warto, by pracownicy wykonujący swoje obowiązki w przestrzeniach zamkniętych przeszli szkolenie dostosowane do ich potrzeb i specyfiki pracy, dlatego właśnie m.in. organizuje się szkolenia bhp Łódź. Szkolenia dla grupy pracowników z jednej firmy, przeprowadzane są u klienta w oparciu o specjalnie przygotowany program. Program powstaje w oparciu o rozpoznane przez dedykowanego trenera potrzeby,  bardzo często zawiera zajęcia praktyczne i teoretyczne. Podczas szkolenia osoba prowadząca bardzo uważnie skupia się na przekazywanych od grupy wskazówkach, na analizie bieżących problemów. Zdobyte informacje służą m.in. opracowaniu optymalnych rozwiązań, które pozwolą firmie i pracownikom na rozwój.

Szkolenia zamknięte bhp to warta rozważenia forma szkoleń. Po pierwsze dlatego, że są to szkolenia dedykowane – dotyczą pracowników tylko jednej firmy, program przygotowywany jest dla konkretnej grupy zawodowej, a każdy pracownik ma szansę zdobyć wiedzę i umiejętności, które mogą mu się w pracy i w życiu przydać. Szkolenia nie są suchymi i nudnymi wykładami – zazwyczaj mają ciekawą formę np. warsztatów, podczas uczestnicy mogą nauczyć się sztucznego oddychania na fantomie lub zobaczyć jak działa AED. Jeśli chodzi o koszt takich szkoleń to firmy organizujące tego typu szkolenia są elastyczne – cenę za usługę dostosowują do wielkości grupy i do możliwości finansowych klienta.