Leasing zwrotny nieruchomości – kiedy się opłaca?

Rynek usług pozabankowych oferuje wiele możliwości pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Posiadanie nieruchomości na własność otwiera firmom drogę do zdobycia pokaźnego zastrzyku gotówki na nowe inwestycje. Zastanówmy się wspólnie, na czym polega mechanizm leasingu zwrotnego i kiedy okazuje się najbardziej przydatny.

Czym jest leasing zwrotny nieruchomości?

Istotę leasingu zwrotnego można zawrzeć w jednym zdaniu. Proces ten polega bowiem na odwróceniu mechanizmu tradycyjnego leasingu. W tym przypadku firma sprzedaje podmiotowi zewnętrznemu swoją nieruchomość, a następnie otrzymuje prawo do jej użytkowania na mocy umowy leasingowej.

Taki układ zapewnia szereg korzyści. Przyszły leasingobiorca zyskuje możliwość uwolnienia pokaźnej puli środków zamrożonych dotychczas w prawie własności do budynku firmowego. Nie traci przy tym prawa do korzystania z danego składnika majątku. Pozyskane środki może przeznaczyć na uzdrowienie swojej sytuacji finansowej lub poczynienie ważnych inwestycji, które pomogą zwiększyć biznesowe zasięgi. Po zakończeniu umowy leasingowej firma ma możliwość ponownego odkupienia nieruchomości na ustalonych uprzednio warunkach.

Leasing zwrotny nieruchomości stanowi dźwignię do realizacji nowych celów. Firma leasingowa przekazuje ekwiwalent w gotówce za nieruchomość i staje się jej pełnoprawnym właścicielem. Przedsiębiorca natomiast dokonuje miesięcznych opłat leasingowych i może korzystać z budynku na dotychczasowych zasadach.

Dla kogo leasing zwrotny nieruchomości okaże się najbardziej opłacalny?

W gronie największych beneficjentów leasingu zwrotnego znajdują się mikro i małe przedsiębiorstwa. Tego typu podmioty doświadczają sporych trudności przy próbach ubiegania się o finansowanie ze strony banków. Problemy finansowe, zadłużenie, negatywna historia kredytowa,  czy krótki okres obecności na rynku – to wszystko przemawia na niekorzyść małej firmy i uniemożliwia pozyskanie dodatkowych funduszy. Leasing zwrotny nieruchomości staje się także częstym narzędziem w procesie optymalizacji podatkowej.

W procesie leasingu zwrotnego uczestniczą przeważnie nieruchomości komercyjne. Ich potencjał do generowania dochodów sprawia, że stają się atrakcyjnym przedmiotem sprzedaży dla firmy leasingowej. Wartość transakcji pozostaje zależna od ogólnych praw rynkowych. Przed podpisaniem umowy i aktu notarialnego sugerujemy skorzystanie z usług rzeczoznawcy i opracowanie operatu szacunkowego.

Leasing zwrotny w ofercie Smartvest – oferta dla mikro i małych przedsiębiorstw

Mikro i małe przedsiębiorstwa patrzą przychylnym okiem na rozmaite formy finansowania pozabankowego. Leasing zwrotny nieruchomości jawi się dla nich jako sprawdzona metoda szybkiego pozyskiwania funduszy. Odwiedź stronę https://www.smartvest.pl/pozyczki-pod-zastaw/leasing-zwrotny/. Leasing zwrotny to jeden z fundamentów działalności firmy Smartvest – prywatnego biura pożyczkowego, które skupia się na wspieraniu mikro i małych firm na drodze do wychodzenia z kryzysu i osiągania biznesowych celów.