Przykładowy referat – budowa referatu. Pisanie referatu nie musi być trudne. Co powinien zawierać referat? Wzór

Na każdym kroku naszego życia, kariery zawodowej lub edukacyjnej możemy zostać poproszeni o zreferowanie zagadnienia naukowego, literackiego bądź innego zdarzenia w otaczającym nas świecie. Okazuje się jednak, że część z nas nie wie, co powinien zawierać referat ani też jak wygląda taka forma pisemna. Poniższy artykuł wyjaśni, co to jest referat, z jakich części składa się taka wypowiedź oraz wskażemy, jak się pisze referat.

Czym jest oraz jak wygląda referat?

Referat to forma wypowiedzi o charakterze literackim, literacko-naukowym lub stricte naukowym, która prezentuje i przybliża opracowane przez autora zagadnienie. Najczęściej odbywa się ona w związku z prowadzonymi obserwacjami lub badaniami, a zebrane przez autora wyniki i rezultaty są przedstawione właśnie w postaci pisemnej. Referat tworzony jest najczęściej z myślą o wygłoszeniu jego treści osobom zainteresowanym podobną tematyką podczas specjalnie organizowanych konferencji, jak również w trakcie kameralnych, zamkniętych spotkań. Co istotne, referat nie musi być obiektywny – bardzo często autorzy opatrują dane zjawisko swoimi emocjami, takimi jak silne wzburzenie, zadowolenie z rezultatów czy też narastający niepokój.

Budowa referatu jest uniwersalna: z takich samych części składać się będzie wypowiedź na temat rosnących kosztów administracji publicznej, jak i treść dotycząca mesjanizmu Polski zawarta w dziełach mickiewiczowskich. Podstawowa kompozycja referatu składa się z trzech części:
Wstęp – krótkie streszczenie wcześniejszych dokonań, wprowadzenie do problematyki poruszanego zagadnienia, przekazanie założeń i uwag ogólnych;
Rozwinięcie – właściwa treść eseju, prezentująca fakty, ustalenia i obserwacje autora poparte przykładami, jak również wyjaśnienie definicji, wskazanie literatury, z której czerpaliśmy i wykorzystany materiał;
Zakończenie – podsumowanie zaprezentowanej treści, wyciągnięcie wniosków i ewentualne komentarze autora, dozwolone jest również zaproponowanie tematów do pogłębionej analizy i zagajenie do dyskusji;

Jak pisać referat, by zostać wysłuchanym?

Napisanie wartościowego referatu nie stanowi większego problemu, o wiele trudniejsze jest napisanie ciekawego i zrozumiałego referatu, który jednocześnie wyczerpie zebrany materiał. Najwięcej problemów zastaniemy na początku, często bowiem nie wiemy, jak zacząć referat i w jaki sposób wprowadzić słuchacza w tematykę. Kluczowe jest zebranie myśli, które chcemy przekazać oraz logiczne ich uporządkowanie – na tym etapie możemy zrobić również “odsiew” myśli istotnych od tych o znikomej wartości.

Po zebraniu myśli przystępujemy do pisania referatu. Tekst powinien być nie tylko poprawny merytorycznie, ale także stylistycznie. Unikajmy powtórzeń, nienaturalnie brzmiących kompozycji składniowych czy nadmiernie rozbudowanych zdań. Przede wszystkim jednak ważne jest utrzymanie wysokiego, podniosłego stylu naukowego. Niedopuszczalne jest używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, gorszące, a także slangu subkulturowego, skrótów myślowych niejasnych dla wszystkich słuchaczy – oczywiście, o ile taka problematyka nie jest poruszana przez referat.

Całość dokumentu powinna składać się z nie więcej niż 10 stron znormalizowanego druku (font Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1.5, tekst wyjustowany, zachowanie stopki z odwołaniami do cytatów oraz innych tekstów kultury). Tak przygotowany tekst możemy opublikować w formie tekstowej oraz zreferować ustnie. Przy odczycie publicznym treść referatu powinniśmy przedstawić w przeciągu 15 do 20 minut, czyli w czasie, kiedy nasze audytorium będzie w stanie przyswoić przekazywaną wiedzę.

Przykładowy referat na temat ekonomiczny

Załóżmy, że jesteśmy odpowiedzialni za zreferowanie zagadnienia dotyczącego metod negocjacyjnych stosowanych na Bliskim Wschodzie. Do tematu możemy podejść następująco:
Tytuł: Bezpośrednio odnosi się do treści referatu, nie jest wyszukany ani górnolotny. Propozycja: Techniki i metody negocjacyjne stosowane na Bliskim Wschodzie.
Wstęp: Około 1-1, 5 strony A4, która opisze pokrótce czym jest negocjowanie, po co stosuje się rozmaite techniki i taktyki negocjowania, następnie płynne przejście do krajów bliskowschodnich: tradycja i metody negocjacji są specyficzne i odmienne od tych, które zastaniemy we wschodniej Europie czy w południowej Azji.
Rozwinięcie: Około 5 stron A4, najbardziej rozbudowana, ale i bardzo kompleksowa część, która składa kilka, a nawet kilkanaście myśli. Warto uwzględnić następujące tematy: krótka historia negocjacji bliskowschodnich, sposoby negocjowania na Bliskim Wschodzie, sylwetka idealnego negocjatora, gesty i zachowania, które mogą być mylące, najczęściej popełniane błędy oraz branże, w których negocjacje się przydadzą.
Zakończenie: Około 1 strony A4, która zbierze najważniejsze informacje, podsumuje całość wykładu i zachęci do samodzielnego przestudiowania zagadnienia (zarówno w teorii, jak i w praktyce).

 

 

 

Przykładowy referat – budowa referatu

Dobry referat powinien mieć formę formalną, przedstawiającą potwierdzone fakty. W referacie nie powinno się wyrażać zbyt wielu subiektywnych opinii autora.
Co powinien zawierać referat? Budowa referatu nie jest bardzo skomplikowana, jednak wielu osobom może sprawić kłopoty. Referat wzór to dość dobry sposób na ułatwienie sobie zadania.

co powinien zawierać referat – referat wzór

Referat powinniśmy zacząć od wprowadzenia w tematykę poprzez przedstawienie celu przygotowania referatu. W następnej kolejności dobrze jest umieścić zwięzły plan naszej wypowiedzi, podać informacje o wykorzystanej literaturze i innych materiałach. Treść referatu powinna być ściśle związana z materiałem i literaturą, na której się opieramy. Starajmy się pisać naukowym słownictwem, zwracając uwagę na szczegóły. Pamiętajmy, że referat jest formą wykorzystywaną do wygłaszania, sprawdzą się w nim proste i nieskomplikowane zdania. Referat warto podsumować jakimś ciekawym wnioskiem ogólnym lub postarać się wejść w krótką polemikę z przedstawianym przez nas tematem.

Przykładowy referat znajdziesz na wielu stronach. Jest to bardzo popularna forma wypowiedzi, zarówno w szkołach jak i niektórych firmach.