Pożyczka pod zastaw domu

Zdajemy sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji majątkowej znajdują się firmy w czasie turbulencji gospodarczych na niespotykaną dotąd skalę. Wielu przedsiębiorców utknęło w błędnym kole braku możliwości zewnętrznego finansowania. Z pomocą przychodzi jednak rynek usług pozabankowych, dzięki któremu otrzymasz fundusze na klarownych zasadach. Jeśli posiadasz nieruchomość na własność, masz możliwość otrzymania pożyczki na dowolny cel po objęciu jej zastawem. Przedstawmy zatem, jak działa tego rodzaju pożyczka i jakie warunki należy spełnić, aby szybko otrzymać fundusze.

Na czym polega pożyczka pod zastaw domu?

Pożyczka pod zastaw domu jest alternatywną wobec banku metodą finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Polega na ustanowieniu zabezpieczenia spłaty pożyczki na nieruchomości, stanowiącej własność pożyczkobiorcy. Od wartości rynkowej nieruchomości będzie zależeć wysokość otrzymanych środków. Finansowanie tą metodą pozwala na uzyskanie funduszy do około 70% wartości nieruchomości. Dzięki skuteczności tego rodzaju zabezpieczenia, potwierdzonego aktem notarialnym i wpisem w IV dziale księgi wieczystej, firma pożyczkowa ma możliwość zaoferowania większej elastyczności co do ustalonego harmonogramu spłaty. Pożyczka pod zastaw domu nie wymaga posiadania pozytywnej historii w BIK ani stałych dochodów. Wystarczy tutaj precyzyjny plan spłaty zadłużenia poparty solidną analizą, a także posiadanie prawa własnościowego do nieruchomości. Pożyczka pod zastaw domu nie tylko uzupełnia ofertę bankową, lecz także znacznie ją rozszerza. Firmy wyparte z kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania kredytu mają teraz możliwość uzyskania wsparcia drogą alternatywną. Pozabankowa pożyczka pod zastaw domu wiąże się ze znacznie krótszym procesem, a procedowanie wniosku odbywa się tutaj w całości online.

Wymagania dla firm zaciągających pożyczki pod zastaw domu

Jeśli planujesz zaciągnąć pożyczkę pod zastaw domu, musisz posiadać nieruchomość na własność i przedstawić dokument (akt notarialny) potwierdzający ten fakt. Dom objęty zastawem musi być wolny od procesów sądowych, zadłużenia, czy innych nieścisłości natury prawnej. Ze względu na konieczność zachowania jego wartości w długim terminie, dom ze wpisem do hipoteki powinien znajdować się w aglomeracji miejskiej przekraczającej 20 tysięcy mieszkańców. Oprócz dokumentacji związanej z samą nieruchomością, pożyczkobiorca będzie proszony o dostarczenie własnej analizy wypłacalności i planu wyjścia z aktualnego kryzysu. Pożyczki pod zastaw domu udzielane są na znacznie krótszy okres niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych kredytów hipotecznych. Decydując się na tę formę finansowania, należy mieć świadomość potencjalnych zagrożeń utraty płynności i sporządzić szczegółową analizę ryzyka.

Gdzie szukać najlepszych ofert pozabankowej pożyczki pod zastaw domu?

Przeglądając oferty biur pożyczkowych, propozycja firmy Smartvest zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Smartvest jest specjalistycznym biurem udzielającym pożyczek pod zastaw domu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Smartvest bazuje na rzetelności, transparentności i faktycznej chęci pomocy przedsiębiorcom. Warto zaufać specjalistom i skorzystać z oferty pożyczek umieszczonej na stronie www.smartvest.pl.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Smartvest.