Jaki jest zakres obowiązków w zawodzie pielęgniarskim?

Zawód pielęgniarski to jeden z zawodów medycznych, który tak jak inne, wymaga nabycia obszernej wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Pielęgniarstwo to praca wiążąca się z dużą odpowiedzialnością. Choć wielu z nas kojarzy ją głównie z pobieraniem krwi, robieniem zastrzyków i mierzeniem ciśnienia, to obejmuje ona znacznie szerszy zakres obowiązków. Jakie to obowiązki?

Obowiązki w zawodzie pielęgniarskim

Pielęgniarstwo skupia się przede wszystkim na działaniach pielęgnacyjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i leczniczych. Każda pielęgniarka ma obowiązek:

 • wykonywać zawód zgodnie z etyką zawodową, poszanowaniem praw pacjenta i zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo,
 • udzielić pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta – czyli wtedy, kiedy zwłoka mogłaby przyczynić się do pogorszenia jego stanu,
 • realizować wytyczne lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej,
 • informować pacjenta o jego prawach i o jego stanie zdrowia,
 • zachować w tajemnicy informacje o pacjentach,
 • prowadzić oraz udostępniać upoważnionym osobom dokumentację medyczną.

Pielęgniarstwo to zawód zaufania publicznego, który wymaga posiadania nie tylko wiedzy, ale też pewnych cech charakteru. Wiąże się z okazywaniem cierpliwości, dyskrecji i z umiejętnością szybkiej oceny sytuacji oraz podjęcia działań w nagłych przypadkach. Aby nabyć kwalifikacje zawodowe, jest konieczne odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim.

Co robi pielęgniarka?

Pielęgniarki i pielęgniarze muszą na co dzień wykonywać wiele różnych czynności. Ich zakres zależy od miejsca pracy oraz od specjalizacji. Mimo to każdy, kto pracuje w zawodzie pielęgniarskim, musi umieć:

 • robić zastrzyki i pobierać krew,
 • zakładać wenflon,
 • zakładać i zmieniać opatrunki,
 • mierzyć tętno i ciśnienie,
 • podłączać kroplówkę i tlen,
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów, badań,
 • podawać leki,
 • pomagać w podstawowych czynnościach,
 • sporządzać dokumentację medyczną,
 • informować lekarza o zmianach w stanie zdrowia pacjenta, o wynikach badań,
 • asystować lekarzowi podczas zabiegów i operacji.

Praktyczne umiejętności pielęgniarskie najlepiej jest zdobyć po prostu często je wykonując. Nowoczesne metody kształcenia w zawodzie stosowane przez Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie umożliwiają nabywanie takich umiejętności przy zachowaniu pełni bezpieczeństwa. Symulacja różnych sytuacji z jakimi pielęgniarki i pielęgniarze mogą się spotkać, przygotowuje na nie, a przy tym jest pozbawiona ryzyka dla pacjentów. To bardzo skuteczna metoda nauki, z której warto skorzystać.