Brak spłaty chwilówek może być brzemienny w skutkach

Z raportu InfoDług opracowanego na podstawie danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że zaległości Polaków po roku pandemii powiększyły się o 177 mln zł. Niesolidnych dłużników w Polsce jest 2,74 mln osób, a ich długi wynikające z nieopłaconych w terminie rachunków, alimentów, kosztów sądowych, rat kredytów i pożyczek wynoszą łącznie prawie 80 mld zł. Brak spłaty długów, w tym spłaty chwilówek, rodzi poważne konsekwencje dla dłużników. Jakie?

Z czego wynikają problemy finansowe?

Niemożność spłaty chwilówki w terminie – jednorazowo lub ratalnie, może być spowodowana wieloma przyczynami. Najczęściej w takiej sytuacji mówi się o przejściowych kłopotach finansowych klienta, które mogą być wywołane np. utratą pracy czy utratą źródła dochodów. Ponadto nagła choroba – własna lub kogoś z rodziny – i inne niespodziewane wydatki powodują, że budżet domowy pożyczkobiorcy się nie domyka i brakuje środków na spłatę chwilówek.

Niewykluczone też, że brak uiszczenia długu w terminie wynika z lekkomyślności klienta firmy pożyczkowej. Chwilówkę można zaciągnąć łatwo, nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku o pożyczkę, co powoduje, że ktoś pod wpływem impulsu może zdecydować się na skorzystanie z takiej oferty. Taka osoba może nie zastanawiać się nawet nad tym, czy będzie w stanie spłacić chwilówkę.

Problemem może być też zjawisko pętli pożyczkowej, polegające na zaciągnięciu w jednym czasie wielu pożyczek czy kredytów, przez co nie ma możliwości spłaty wszystkich zobowiązań w terminie. Sposobem na wyjście z kłopotów może być wówczas konsolidacja chwilówek dla zadłużonych online, czego można dokonać bez wychodzenia z domu.

Konsekwencje powstałych długów

Brak spłaty chwilówek w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej powoduje, że wierzyciel zaczyna windykację polubowną. Polega ona na wysyłce do dłużnika monitów z przypomnieniem o konieczności spłaty długu. Jeśli to nie przynosi oczekiwanych skutków, a na domiar złego pożyczkobiorca unika kontaktu z wierzycielem, sprawa kierowana jest do windykacji. Zajmują się nią firmy wyspecjalizowane w tym temacie. Jednocześnie pożyczkodawca może wpisać nierzetelnego dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor, KRD czy ERIF, a nawet do Biura Informacji Kredytowej, jeśli prowadzi z nim taką współpracę.

Kiedy upomnienia i adnotacje w rejestrach dłużników nie spowodują, że spłata chwilówki wraz z naliczonymi odsetkami karnymi zostanie zrealizowana, wierzyciel wystąpi do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Na tej podstawie firma pożyczkowa może zwrócić się do komornika, który rozpocznie egzekucję komorniczą z majątku dłużnika wskazanego przez wierzyciela.

Można nie dopuścić do takiej sytuacji, na przykład przez konsolidację chwilówek dla zadłużonych online. Jeśli pożyczkobiorca nie wywiązał się z płatności w terminie, konsolidacji najpewniej będzie mógł dokonać tylko w firmie pozabankowej.