Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Praca jako operator wózków widłowych w halach czy magazynach jest przyjemnym zajęciem, do którego wykonywania konieczne są jedynie stosowne uprawnienia. Zapotrzebowanie na pracowników tego rodzaju utrzymuje się na stałym poziomie, co zachęca do zainteresowania się zagadnieniem. Dowiedz się, jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe.

Szkolenia zawodowe

Podstawowym sposobem na uzyskanie możliwości posługiwania się wózkami widłowymi jest ukończenie kursu zawodowego w odpowiedniej szkole lub centrum szkoleniowym. Żeby szkolenie mogło skutkować uzyskaniem uprawnień, musi być zakończone egzaminem zawodowym. Kursy tego rodzaju składają się z części teoretycznych oraz praktycznych. W czasie ich trwania zdobywa się wszystkie umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy na stanowisku operatora wózka, uzyskuje się informacje na temat bezpiecznej pracy czy przepisów związanych z obsługą maszyny. Omawiane są również procedury postępowania w razie awarii.

Ukończyć można jeden z dwóch rodzajów kursów na:

  1. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,
  2. wózki inne niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenia dotyczą pracy na wózkach platformowych, ciągnikowych, pchających lub unoszących. Program każdego szkolenia jest zatwierdzany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia na wózki widłowe – uprawnienia UDT

Żeby móc pracować w zawodzie należy zainteresować się uzyskaniem uprawnień UDT, które umożliwiają pracę jako operator wózków widłowych jezdniowych, albo wózków innego rodzaju w zależności od wybranego szkolenia. Wózki mogą być z napędem akumulatorowym, spalinowym czy na propan – butan. Uprawnienia na wózki widłowe mogą uzyskać osoby, które ukończyły 18 lat i mają wykształcenie co najmniej podstawowe. Podobne pozwolenia powinien uzyskać każdy, kto chciałyby wykonywać pracę konserwatora wózków widłowych.

Egzamin zawodowy na wózki widłowe

Po ukończeniu szkolenia w celu uzyskania uprawnień podchodzi się do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W centrum szkoleniowym Alerta koszt egzaminu zawodowego jest wliczony w cenę szkolenia, co stanowi duże ułatwienie zarówno finansowe, jak i organizacyjne, ponieważ to szkoła zgłasza kandydatów do egzaminu. Uczestnicy kursów nie muszą składać wniosków samodzielnie. Egzamin zazwyczaj obejmuje kilka pytań z zagadnień teoretycznych oraz prezentację umiejętności załadunku, rozładunku towarów i poruszania się w korytarzach na wózku. Zaświadczenie uzyskane po zdaniu egzaminu jest honorowane na terenie całej Unii Europejskiej, zatem umożliwia również pracę za granicą.