Ilu wartościowy jest potas i fosfor. Układ okresowy pierwiastków

Wielu uczniów nie raz głowi się nad tym ilu wartościowy jest potas czy ilu wartościowy jest fosfor. Układ okresowy (tablica Mendelejewa) jest tak skonstruowana, że bardzo łatwo odczytać z niej bardzo duże ilości informacji. Układ okresowy porządkuje pierwiastki według ich rosnącej liczby atomowej, a także grupuje na takie o podobnych właściwościach. Niestety nie znajdziemy tam informacji o tym jakie wartościowości mogą przybierać pierwiastki.

Z czego wynika wartościowość – ilu wartościowy jest potas i fosfor

Wartościowość pierwiastka w związku chemicznym jest liczbą wiązań utworzonych przez atom danego pierwiastka w cząsteczce. Wartościowość oznaczamy kreskami przy symbolu pierwiastka. Zależy ona głównie od konfiguracji elektronów, w szczególności od elektronów walencyjnych, czyli tych znajdujących się na ostatniej powłoce. W związku z tym, że niektóre pierwiastki mogą posiadać wiele wartościowości nauczyciel często podaje nam o jaką wartościowość pierwiastka chodzi. Potas na przykład może mieć wartościowość I, a fosfor ma już dwie wartościowości III oraz V. Tak więc potas zawsze oznaczamy K(I), a fosfor możemy P(III) lub P(V).

Badanie zawartości oraz wartościowości pierwiastków w laboratorium

Badania pierwiastków w laboratorium wykonuje się zaawansowanymi technikami analitycznymi. Najczęściej stosowaną do tego celu techniką jest Atomowa Spektrometria Absorpcyjna – ASA. Technika ta może być stosowana do próbek stałych, ciekłych i gazowych. Badanie zawartości oraz wartościowości pierwiastków za pomocą ASA nie jest techniką dostępną np. dla pracowni chemicznych w liceach, bywa natomiast stosowana w ramach zajęć na kierunkach chemicznych wybranych uczelni wyższych. Z technikami badań pierwiastków można również się zapoznać podczas specjalistycznych kursów i szkoleń laboratoryjnych dla pracowników akredytowanych laboratoriów chemicznych.