Jakie są załączniki do PIT-ów i kiedy są potrzebne?

Zgodnie z popularnym powiedzeniem, że w życiu są pewne tylko śmierć i podatki, a także z obowiązującym w naszym kraku prawem każda osoba, która osiągnęła dochód, jest zobowiązana rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Mimo że, deklaracja PIT 37 jest składana co roku to wciąż wiele osób ma z tym kłopot. Czasami istnieje także potrzeba wypełnienia różnego rodzaju załączników, które jeszcze bardziej mogą skomplikować sprawę.

Kiedy składać załącznik PIT-O?

Załącznik PIT-O składają ci podatnicy, którzy korzystają z odliczeń od dochodu, przychodu lub od podatku. Wyjątek stanowią odliczenia takich wydatków jak mieszkaniowe, koszty uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową lub odliczeń bezpośrednio wymienionych w zeznaniach podatkowych. Bardzo istotną informacją jest to, że kwota, która zostaje odliczona nie może przekroczyć wysokości dochodu/przychodu. Załącznik PIT-O do PIT 37 nie jest osobnym dokumentem, ale składa się go razem z zeznaniem podatkowym, np. z PIT-28 lub najczęściej wypełnianym PIT-37.

PIT-O mogą osoby, które przekazały darowiznę organizacjom pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, kształcenia zawodowego czy na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Oprócz tego załącznik PIT-O dotyczy osób, którym przysługuje ulga rehabilitacyjna, internetowa oraz termomodernizacyjna i prorodzinna.

PIT 37

Kto może złożyć załącznik PIT-ZG do PIT 37?

Załącznik PIT-ZG to nic innego jak informacja o dochodach pochodzących zza granicy. Od wielu lat ogromna liczba Polaków pracuje w różnych krajach Unii Europejskiej i to właśnie tam zarabia, jednak nie zwalnia ich to z płacenia podatków w kraju ojczystym.

Czasami zdarza się tak, że jedna osoba w ciągu roku pracowała sezonowo w kilu krajach. W takiej sytuacji musi złożyć załącznik wypełniony zgodnie z wzorem dla każdego z tych państw. O czym należy pamiętać? Szczególnie ważne jest to, że jeśli małżeństwo rozlicza się wspólnie, a tylko jedno z nich pracowało za granicą, to w takiej sytuacji załącznik PIT-ZG wypełnia tylko ta osoba, która pracowała poza terytorium Polski. Wiele par popełnia ten błąd, że całe zeznanie podatkowe rozliczają wspólnie. Załącznik PIT-ZG najczęściej dołącza się do formularzy PIT-39, PIT-38, PIT-36 i PIT-36L.

Warto także wspomnieć o tak zwanym podwójnym opodatkowaniu, które dla nikogo nie jest przyjemne, ponieważ wiąże się z podwójnymi kosztami. Na szczęście można zastosować jedną z dwóch metod: zwolnienie z progresją lub proporcjonalne odliczenie.

https://youtu.be/Tr6JpBx5JNQ