Zalety i wady w rozmowie o prace

Zalety

Każda rozmowa kwalifikacyjna musi obejmować kilka tematów obowiązkowych do podjęcia. Między innymi, oprócz doświadczenia oraz zdobytego wykształcenia, są to posiadane przez kandydata zalety. Warto zastanowić się wcześniej nad własnymi zaletami, które naprawdę stanowią mocne strony charakteru i osobowości każdej osoby. Powszechnie uznawane za zalety cechy, nie zawsze będą pożądane w poszczególnych firmach lub na danych stanowiskach pracy. Dlatego też należy bardzo dokładnie zastanowić się nad możliwą odpowiedzią. Nie można jednak zmyślać i koloryzować, ponieważ w sytuacji otrzymania zatrudnienia, każde niedopowiedzenia bardzo szybko wyjdą na jaw i będą stanowiły podstawę do utrudnionej współpracy zarówno z innymi pracownikami, a także szefostwem.

Wady

Słabe strony również są bardzo częstym tematem rozmów na rekrutacjach. Ten temat jest szczególnie drażliwy, dlatego wymaga jeszcze bardziej świadomego zastanowienia się przez każdego z kandydatów. Tutaj także nie należy zmyślać i naginać prawdy. Wady w rozmowie o prace pojawiają się bardzo często, jednak nie warto udawać, że wady mogą być zaletami. Czasem poszczególne słabe strony nie będą stanowiły podstawy do nieuzyskania zatrudnienia, dlatego nie należy obawiać się szczerości i wyjawiania tych informacji. Każda wada, może także zostać skutecznie przepracowana lub stłumiona i rozsądnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie tego procesu jeszcze przed podjęciem się nowej pracy i związanych z nią obowiązków oraz aktywności zawodowych.