Szkolenia IT dla nauczycieli

Jakie jest dobre szkolenie?

Szkolenia IT dla nauczycieli powinny spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim powinny koncentrować się na konkretnym celu. Przykładowo – doskonaleniu zawodowym nauczyciela informatyki. Osoby zainteresowane kilkoma dziedzinami powinny zrealizować kilka osobnych szkoleń, zamiast jednego ogólnego, niepogłębiającego żadnego zagadnienia z programu.

Dobre szkolenia są prowadzone przez instytucje o odpowiedniej renomie. Warto więc sprawdzić, co danym szkoleniu i jego organizatorze mówią inni uczestnicy. Można to sprawdzić w wyszukiwarkach internetowych lub też w dedykowanych takiej tematyce grupach w mediach społecznościowych.

Dobre szkolenia IT dla nauczycieli uwzględniają także praktykę. Dzięki nim osiąga się lepsze zrozumienie materiału i lepszą zdolność jego wykorzystania w nauczaniu.

Innowacyjne podejście w szkoleniu nauczycieli

Aby osiągać zamierzone efekty nauczania, nauczyciele muszą dobierać odpowiednie metody nauczania. Ponieważ młodzież się zmienia, analogiczny proces musi przejść szkoła. Zamiast powtarzać stare metody, oczekując nowych efektów, lepiej dopasować naukę do ucznia. Przykładowo – zamiast krytykować przywiązanie młodzieży do techniki, lepiej wykorzystać ją w służbie nauczania. Zwykłą prezentację można wzbogacić o animację czy nawet interaktywny quiz.

Nauczyciele informatyki i języka angielskiego mają ogromne możliwości, ponieważ Internet pełen jest aplikacji i narzędzi wspomagających naukę w interaktywny i angażujący sposób.

Najpopularniejsze szkolenia IT dla nauczycieli

Ofertę zawierającą szkolenia IT dla nauczycieli znajdziesz na stronie Mockingbird. Oferowane są kursy między innymi z zakresu:

Innymi oferowanymi szkoleniami są szkolenia dedykowane głównie nauczycielom informatyki. Kursy wprowadzają w podstawy programowania, środowisko Scratch, języka Python, algorytmiki.

Nowoczesny nauczyciel – jaki powinien być?

Nowoczesny nauczyciel przede wszystkim powinien odrzucić przestarzałe i nieskuteczne metody nauczania. Zamiast nich powinien postawić na nowoczesne metody nauczania by osiągać lepsze efekty. Ponadto istotnym elementem jego pracy jest pasja. Zapał do przekazywania wiedzy zachęca uczniów do nauki, zamiast czynić z niej kolejny, niezbyt przyjemny obowiązek.