Czy płeć determinuje jakość uczenia się i wpływa na ogólny rozwój dziecka?

Każde dziecko rozwija się we własnym tempie i jest zupełnie inne od rówieśników. Jednym idzie to niesamowicie szybko, a inni potrzebują odrobinę więcej cierpliwości. Nie ma w tym nic złego, czy nieprawidłowego. Trzeba mieć jednak świadomość, że istnieją biologiczne różnice, które sprawiają, że dzieci odmiennej płci zachowują się odrobinę inaczej. Świadomość występowania naturalnych różnic między dziewczynkami a chłopcami sprawi, że nic nas nie zaskoczy i ze spokojem pozwolimy na swobodny rozwój pociechy. Płeć dziecka wpływa na proces zdobywania nowych umiejętności, jego szybkość i efektywność.

Od czego zależy płeć dziecka

Sam proces kształtowania płci jest bardzo złożony. Od czego zależy płeć dziecka? Przede wszystkim to połączenie genów i hormonów. Wraz z chwilą zapłodnienia dochodzi do rozstrzygnięcie, czy komórka jajowa zostanie zapłodniona męskim chromosomem Y, czy też żeńskim chromosomem X. Tak więc jeśli popatrzymy z biologicznego punktu widzenia, dostrzeżemy fakt, iż odpowiedzialność za płeć dziecka ponosi męski materiał genetyczny. Jak czytamy na portalu dzidzius.pl, do tego procesu potrzebne są także hormony. Po wytworzeniu gonad historia poczęcia ma swoją kontynuację. Z jednej strony może wytworzyć się testosteron, a co za tym idzie męskie narządy rozrodcze. Jeśli go jednak zabraknie, wtedy wytworzą się jajniki.

Chiński kalendarz płci

Jeśli nie chcemy całkowicie zdać się na los, możemy wykorzystać chiński kalendarz płci. Choć jest to rodzaj współczesnej wróżby, to wiele par z niej korzysta. Trzeba jednak pamiętać, że kalendarz gregoriański i księżycowy żądzą się swoimi prawami. Nie są ze sobą tożsame, a w związku z tym wiek przyszłej mamy także nie będzie się zgadzał. Ciekawostką jest także fakt, że według księżycowego kalendarza, miesiące mają około dwadzieścia osiem dni, a co za tym idzie, co jakiś czas będzie wypadał miesiąc trzynasty.

Różnice we wczesnym dzieciństwie

Pomimo tego, że każde dziecko jest zupełnie inne, to można dostrzec charakterystyczne różnice w rozwoju dziewcząt i chłopców. Reprezentantki żeńskiej grupy, dłużej utrzymują kontakt wzrokowy z rodzicem i lepiej odczytują emocje. Chłopcy dłużej rozwijają u siebie zdolność utrzymywania kontaktu wzrokowego. Z kolei chłopcy gwałtownie przyspieszają, jeśli chodzi o ich rozwój po ukończeniu trzeciego roku życia. Ich aktywność fizyczna prześciga dokonania dziewczynek. Zdobywają też lepsze wyniki podczas zabaw opierających się na koordynacji ręka – oko. Świetnie układają wieże z kloców, puzzle, czy orientują się w przestrzeni.