Czy warto zostać opiekunem medycznym?

Opiekun medyczny to zawód, który jest popularny od lat. Początkowo, na wykonywanie pracy w tym charakterze decydowały się głównie kobiety, jednak w ostatnim czasie uległo to zmianie. Bez wątpienia, zawód ten można uznać za jeden z najbardziej perspektywicznych. Co należy wiedzieć o pracy opiekuna medycznego? Jaką szkołę warto ukończyć, aby ją wykonywać? W jaki sposób znaleźć zatrudnienie? O tym w niniejszym artykule.

Co należy do obowiązków opiekuna medycznego?

Opiekun medyczny to osoba pomagająca podopiecznemu w zaspokajaniu jego podstawowych potrzeb. Do jego obowiązków należy głównie wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, a więc m.in. pomoc przy porannej toalecie czy odżywianiem. Udziela on także potrzebnego osobie chorej wsparcia w zakresie podtrzymania aktywności ruchowej oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Opiekun medyczny organizuje choremu także czas wolny.

Osoba pracująca jako opiekun medyczny może pracować indywidualnie (w warunkach domowych) lub znaleźć zatrudnienie w miejscach zajmujących się opieką nad osobami chorymi, a więc: domach pomocy społecznej, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy sanatoriach.

Predyspozycje do pracy w zawodzie

Dobrego opiekuna medycznego charakteryzuje przede wszystkim łatwość w nawiązywaniu kontaktów, łagodne usposobienie, pozytywne nastawienie do świata, gotowość do pracy w systemie zmianowym, a także umiejętność zachowania spokoju w każdej sytuacji. Ważne jest, aby był on osobą empatyczną, która potrafi zrozumieć drugiego człowieka oraz nie zniechęca się w momencie pojawienia się trudności.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Aby zostać opiekunem medycznym, należy ukończyć specjalistyczny kurs lub dwuletnią szkołę policealną – dyplom jej ukończenia otrzymać można po zdaniu egzaminu zawodowego. Dzięki temu, uzyska się uprawnienia niezbędne do wykonywania takiej pracy. Jeśli natomiast chodzi o samą możliwość znalezienia stałego zatrudnienia, nie powinno być to trudną czynnością. Doskonałym dowodem na to jest wpisanie opiekun medyczny praca w wyszukiwarkę dowolnego portalu z ofertami pracy (np. pokato.pl) – z łatwością można dostrzec, że ich nie brakuje.

Czy warto zostać opiekunem medycznym?

Opiekun medyczny to zawód, który wiąże się z nienormowanym czasem pracy, pojawianiem się stresujących sytuacji oraz potrzebą wyróżniania się sprawnością fizyczną – zdarza się, że chorego trzeba przenieść lub umieścić na wózku, co nie należy do prostych czynności. Jest to jednak zawód, który daje szerokie możliwości zatrudnienia oraz zapewnia w miarę stały dostęp do nowych ofert. Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych jest nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Praca w charakterze opiekuna medycznego wiąże się także z zarobkami na dość dobrym poziomie, co może stać się kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że jest to profesja warta uwagi. Ponadto, jak już zostało wspomniane wcześniej, zatrudnienie można znaleźć również poza granicami kraju – najbardziej pożądani są opiekunowie medyczni, którzy znają język niemiecki lub angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Opiekun medyczny to profesja, którą nadal można uznać za deficytową – podobnie, jak w przypadku pozostałych zawodów medycznych. Ze względy na szerokie możliwości zatrudnienia, warto rozważyć zdobycie wykształcenia umożliwiającego zatrudnienie w tym charakterze.