Jak zostać pedagogiem specjalnym?

Przy wybieraniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego warto zwrócić uwagę na zawód pedagoga specjalnego. Praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie to duże wyzwanie, ale również ogromna satysfakcja. Jest to bez wątpienia zawód potrzebny. Diagnozowanych jest coraz więcej dzieci z różnego rodzaju deficytami. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to wyzwanie współczesnej edukacji. Podpowiadamy zatem, jak zasilić szeregi pedagogów specjalnych i przygotować się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Jeśli chcesz rozwijać się w zawodzie nauczyciela, to oligofrenopedagogika studia podyplomowe są dla ciebie odpowiednim kierunkiem. Studia podyplomowe o kierunku oligofrenopedagogika są przeznaczone dla nauczycieli i pedagogów, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Będą odpowiednie także dla psychologów, którym pomogą zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności, niezbędne w procesie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku daje podstawy do pracy z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną. Program jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Daje pełne kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela specjalnego – program studiów podyplomowych

Na kierunku oligofrenopedagogika zdobędziesz kompetencje, niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach kształcących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną itd. Program studiów podyplomowych obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Dydaktyka specjalna
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Oligofrenopedagogika
  • Rewalidacja indywidualna
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wiele innych

W ramach kształcenia odbędziesz także praktyki. Po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymasz świadectwo i zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu.

Oligofrenopedagogika – dlaczego warto?

Ukończenie studiów daje nowe możliwości rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje i umiejętności, niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Ma szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie tak diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej, jak i metod dydaktycznych oraz technik wspierających rozwój dzieci ze szczególnymi potrzebami. Nauczyciel potrafi również planować i wdrażać indywidualne plany pracy.

Są tu poruszane także zagadnienia niezbędne do pracy pedagogicznej nauczyciela rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciel uzyskuje kompetencje to prowadzenia zajęć edukacyjnych i innych szeroko zakrojonych działań, mających na celu polepszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Podsumowując; studia pedagogiczne to swego rodzaju baza, która daje wiele możliwości. Trzeba pamiętać, że zawód ten wymaga nieustannego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Jedną z dostępnych ścieżek rozwoju zawodowego jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika.