Studia: Ochrona Środowiska 2023/2024 – którą uczelnię wybrać?

Jesteśmy naocznymi świadkami zmian klimatycznych i postępującej degradacji środowiska. Współczesna ochrona środowiska łączy w sobie wiele dziedzin. Definiuje się ją jako szereg działań, które prowadzą do najlepszego wykorzystania oraz odnawiania zasobów środowiska naturalnego. Celem ochrony środowiska jest zmniejszenie zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza.

Studia na kierunku Ochrona Środowiska – jaki jest ich cel?

Efektem kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska jest przygotowanie przyszłych specjalistów ds. planowania, organizacji, kontrolowania i ochrony środowiska w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Słuchacze w toku studiów zdobywają wiedzę z zakresu ochrony przyrody, oddziaływania człowieka na ekosystemy oraz gospodarowania odpadami. Poznają techniki analityczne, a także uczą się obsługi sprzętu pomiarowego. Ponadto zapoznają się z metodami zarządzania systemami środowiska, a także ich wykorzystywania. Oprócz tego są zaznajomieni z prawnymi i ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

Studia Ochrona Środowiska – dla kogo przeznaczony jest ten kierunek?

Idealnym kandydatem na studia na kierunku Ochrona Środowiska jest osoba świadoma zagrożeń dla przyrody. Niezbędne u kandydata na ten kierunek jest zainteresowanie biologią, chemią, predyspozycje techniczne oraz chęć ochrony środowiska w aspekcie zawodowym. Ponadto cechuje go zamiłowanie do przyrody oraz determinacja w działaniu.

Jakich przedmiotów można spodziewać się w programie studiów?

Ścieżkę kształcenia będzie determinować wybrana przez studenta specjalizacja. Pierwsze semestry studiów obejmują głównie zajęcia z przedmiotów ścisłych. Mowa tutaj o matematyce, fizyce, chemii, biochemii, biologii, botanice i zoologii. Oprócz tego plan zajęć będzie zawierał też przedmioty kierunkowe, uzależnione od oferty wybranej uczelni. Ponadto w toku studiów nie może zabraknąć elementów dotyczących prawnej ochrony środowiska. Studia na kierunku Ochrona Środowiska skutkują zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych, w tym:

  • analizowania skażenia środowiska,
  • monitorowania środowiska,
  • konserwacji przyrody,
  • modelowania procesów środowiskowych.

Gdzie studiować ochronę środowiska?

Ochrona Środowiska znajduje się w ofercie dydaktycznej większości polskich uczelni. Duże zainteresowanie tym kierunkiem sprawia, że możliwe jest studiowanie w trybie stacjonarnym i zaocznym. Ochronę Środowiska przyszłym studentom proponują zarówno uczelnie techniczne, jak i uniwersytety. Kierunek ten dostępny jest również w placówkach niepublicznych. Co więcej, szansę na studiowanie Ochrony Środowiska mają też absolwenci studiów I i II stopnia, decydując się na studia podyplomowe.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zaprasza na studia z Ochrony Środowiska

WSEiZ, jako jedna z dwóch niepublicznych uczelni na Mazowszu, w swojej ofercie dydaktycznej posiada studia I stopnia z zakresu Ochrony Środowiska. To kształcenie o profilu praktycznym, łączce w sobie wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Absolwent tej uczelni, czyli specjalista do spraw ochrony środowiska, posiada kompleksową wiedzę o zagrożeniach środowiskowych oraz gotowe rozwiązania zmierzające do naprawy przyrody. Ponadto doskonale odnajduje się na rynku pracy i dzięki temu ma możliwość realizacji projektów wpływających na stan środowiska naturalnego. Co ważne, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na tej samej uczelni.