Czy warto świadczyć pomoc dzieciom Fundacji „Dorastaj z Nami”

To jest pytanie na które jest tylko jedna krótka odpowiedź. Tak. Podopiecznymi fundacji są bowiem dzieci tych, którzy zginęli pełniąc obowiązki służbowe. Oni świadczyli pomoc Tobie, Ty świadczysz pomoc dzieciom przez nich osieroconym.

Najbliżej naszej świadomości są pracownicy służby zdrowia, czyli lekarze i pielęgniarki, którzy stracili życie idąc nam na ratunek w trakcie pandemii COVID – 19. Nie można jednak zapomnieć o policjantach, żołnierzach, strażakach czy specjalistycznych ratownikach np. górskich, którzy giną w tracie pełnienia służby. Ich dzieci nie pozostaną same, bo pomoc dzieciom bohaterów świadczy powołana do życia Fundacja „Dorastaj z Nami”.

Potrzebna pomoc każdego serca

Funkcjonowanie fundacji i pomoc dzieciom nie byłaby możliwa bez wsparcia każdego dobrego serca. Wśród partnerów fundacji widzimy firmy takie, jak ORLEN, PKO, BGN, Orange czy Boening. Jednak lwią część funduszy fundacja ma z wpłat zwykłych ludzi, którym nie obca jest pomoc dzieciom. Każda złotówka jest bardzo ważna, bo przybliża dzieci do normalności. Normalności psychicznej i materialnej. Są wśród darczyńców otwarte serca, które niosą pomoc dzieciom przez wpłaty systematyczne. Są to stałe, comiesięczne przelewy na konto fundacji.

Jaką pomoc otrzyma dziecko z naszej darowizny

Fundacja w pierwszej kolejności stara się pomóc dzieciom w bezbolesnym uporaniu się z traumą. Dzieci otrzymują pomoc psychiatryczno-psychologiczą. Fundacja Dorastaj z Nami opłaca konsultacje specjalistów oraz sesje z terapeutami i lekarzami. Ułatwia im korzystanie z pomocy specjalistów logopedów. Oferuje także pomoc dzieciom w normalnym kształceniu, czyli opłata za czesne, czy miejsce zakwaterowania w internacie lub akademiku. Fundacja „Dorastaj z Nami” pomaga w opłaceniu zajęć dodatkowych czy sportowych, nauki języków obcych. Dzieci mogą liczyć na wsparcie finansowe dotyczące opłacenia kolonii czy obozów. Pomoc dzieciom, to także zakup sprzętu sportowego do uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej.