Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to jedna z podstawowych usług jaką świadczy biuro rachunkowe. Ten sposób rozliczania jest zarezerwowany dla spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz tego podlegają mu firmy, których przychody za poprzedni rok obrotowy są większe niż 2 mln euro. Co warto wiedzieć na temat pełnej księgowości?

Najważniejsze informacje na temat sposobu rozliczania

Na początek należy dodać, że o ile mała księgowość nie jest szczególnie skomplikowana i wielu przedsiębiorców rozlicza się bez pomocy biura rachunkowego, w przypadku pełnej księgowości cały proces jest bardziej skomplikowany. Oprócz wyżej wymienionych podmiotów, które muszą obowiązkowo wybrać ten sposób rozliczenia, istnieje także możliwość jego dobrowolnego prowadzenia.

Jak została już wspomniane, pełna księgowość jest bardziej skomplikowana i złożona w porównaniu do małej księgowości. Jednocześnie jest też bardziej precyzyjna, a dzięki temu dostarcza wielu ważnych informacji na temat sytuacji finansowej firmy. Biuro rachunkowe zajmuje się w takim przypadku prowadzeniem nie tylko ewidencji przychodów i rozchodów, ale również ewidencją majątku, z uwzględnieniem źródeł jego finansowania. To pozwala na szybkie zweryfikowanie jaki jest status poszczególnych zobowiązań wobec innych podmiotów. Oprócz tego można sprawdzić czy wszystkie faktury są uregulowane zgodnie z terminem i jaki jest stan posiadania.

Co jeszcze warto wiedzieć o prowadzeniu pełnej księgowości?

Prowadząc rozliczenia w taki sposób, właściciel firmy ma szybki i łatwy dostęp do informacji na temat przepływów finansowych oraz kart wynagrodzeń pracowników. Należy jednak dodać, że prowadzenie pełnej księgowości musi być zgodne z przepisami znajdującymi się w ustawie o rachunkowości. Oprócz tego biuro rachunkowe musi zająć się przygotowywaniem corocznych sprawozdań finansowych. Muszą one zostać wysłane w obowiązującym terminie, zgodnie z przyjętym wzorem.

Zapraszamy do współpracy: Iwona Ligoda – księgowa Lublin