Zgłoszenia się do radcy prawnego w celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie umów czy innych rzeczy związanych z prowadzeniem firmy

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Wymaga dbałości o dokumentację finansową, ewidencje, deklaracje podatkowe, składki ZUS i itd. Często przedsiębiorcy dysponujący zbyt małą ilością czasu decydują się na zasięgnięcie fachowych porad i opinii dotyczących prowadzenia działalności rozpoczynając współpracę z radcami prawnymi.

Radca prawny – fachowa i wszechstronna pomoc

Radca prawny udzielający pomocy właścicielom firm, czy przedsiębiorstw oferuje zazwyczaj kompleksową obsługę prawną. Przygotowuje treści wewnętrznych regulaminów, sporządzają umowy, reprezentuje interesy klientów w postępowaniach sądowych. Większość kancelarii prawnych zajmujących się pomocą w dziedzinach prawnych świadczą usługi takie jak:

 • dochodzenie roszczeń (w wypadku podmiotów, których majątek został niesprawiedliwie zajęty, określony jako mienie, które pochodzi z przestępstwa, bądź na poczet grzywien i kar)
 • reprezentacja osób (reprezentacja osób, które otrzymały zarzuty karne, karnoskarbowe – wyłudzenia VAT, pranie pieniędzy)
 • kierowanie sporami odszkodowawczymi ( ze Skarbem Państwa)
 • metody dotyczące restrukturyzacji majątku (postępowanie układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne)
 • postępowanie upadłościowe
 • dochodzenie wierzytelności, które były źródłem sporu.

Skomplikowane prawne sytuacje

Przedsiębiorcy zgłaszają się do radców, w sprawach trudnych i wymagających specjalistycznej wiedzy prawnej. Polskie prawo gospodarcze jest bardzo rozległe i nie posiada jednolitych regulacji prawnych dla stosunków gospodarczych. Nie ma głównego kodeksu, zawierającego całość uregulowań prawnych prawa gospodarczego. Wielu przedsiębiorców ma zatem duże trudności w zrozumieniu i odnalezieniu odpowiednich przepisów, które są zamieszczone w różnorodnych aktach prawnych. Radcy prawni służą pomocą w kwestiach:

 • doradztwa, co do wyboru formy prowadzonej działalności
 • zastosowaniem specjalnych zapisów dotyczących umowy spółki, które zabezpieczają interesy klienta
 • wdrożenie uprawnień korporacyjnych (umorzenia, dopłaty, prawa osobiste, wyłączanie wspólników)
 • organizowanie posiedzeń uczestników spółki
 • wywiady gospodarcze
 • umowy powiernicze
 • umowy inwestycyjne
 • umowy handlowe

Doradztwo w kwestiach prawa podatkowego

Radcy prawni pomagają właścicielom przedsiębiorstw uporać się ze sporami z organami skarbowymi. Sporządzają wnioski o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, reprezentują firmy przed organami podatkowymi, dochodzą zwrotu podatku VAT, prowadzą podatkową analizę skutków transakcji. Radcy wykorzystują skuteczne i sprawdzone narzędzia prawne.

Z pomocy radców prawnych można również skorzystać w wypadku trudności, związanych z prawem obrotu nieruchomościami, prawem administracyjnym, karnym, autorskim, zamówień publicznych i upadłościowym.