SEP — egzamin potwierdzający kwalifikacje. Co musisz wiedzieć?

Egzamin Kwalifikacyjny SEP, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich, to specjalistyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Jest to egzamin zawodowy, który przeprowadzany jest na podstawie regulacji prawnych. Osoby, które zdadzą egzamin kwalifikacyjny SEP, otrzymują uprawnienia do pełnienia określonych funkcji związanych z eksploatacją urządzeń i sieci elektrycznych w danym zawodzie. Co warto o nim wiedzieć?

Co oznacza skrót SEP?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) to organizacja zrzeszająca fachowców z branży elektroenergetycznej, odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. Osoba, która posiada świadectwo kwalifikacyjne SEP, może legalnie i bezpiecznie wykonywać pracę w tej branży, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.

Korzyści z uzyskania uprawnień SEP

Zdobycie uprawnień SEP, czyli zdanie egzaminu zawodowego nie tylko umożliwia legalne i bezpieczne wykonywanie pracy w branży elektroenergetycznej, ale przyczynia się także do zwiększenia szansy na otrzymanie lukratywnej pracy w tej branży. Posiadanie uprawnień SEP pozwala na samodzielne wykonywanie czynności związanych z eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci energetycznych, w tym montażu, obsługi, pomiarów i remontów.

Posiadanie takich kwalifikacji jest często wymagane do zajmowania określonych stanowisk, zwłaszcza w branży energetycznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje SEP jest więc niezbędnym krokiem na drodze do profesjonalnej kariery w tej dziedzinie.

Wykonywanie audytu energetycznego a uprawnienia SEP

Audyt energetyczny to specjalistyczne zadanie, które wymaga wiedzy z zakresu energetyki oraz praktycznego doświadczenia. Osoby posiadające uprawnienia SEP mogą przeprowadzać audyty energetyczne. Cały proces polega na ocenie efektywności energetycznej danego obiektu czy instalacji i wymaga biegłej znajomości aktualnych technologii oraz rozwiązań stosowanych w branży energetycznej. Uprawnienia SEP, poprzez potwierdzenie kompetencji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, stanowią solidną podstawę do przeprowadzania profesjonalnych audytów energetycznych.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Aby uzyskać uprawnienia SEP, należy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin kwalifikacyjny. Kursy te dostępne są stacjonarnie na terenie całego kraju lub online. Warto wiedzieć, że są 3 rodzaje kursów SEP: G1, G2 i G3, które odpowiadają różnym obszarom branży elektroenergetycznej:

  • Kurs G1 umożliwia pracę z sieciami, instalacjami czy urządzeniami o napięciu znamionowym większym niż 1 kV;
  • Kurs G2 przygotowuje do pracy z kotłami lub piecami przemysłowymi o mocy 50 kW;
  • Kurs G3 z kolei to daje uprawnienia na sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa.

Ważne jest, że osoba chcąca zdobyć uprawnienia SEP musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe.