Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja – co to za kierunek studiów?

Troska o infrastrukturę drogową wpływa nie tylko na bezpieczeństwo i komfort poszczególnych uczestników ruchu, ale również na kondycję krajowej gospodarki. Studia na kierunku Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja pozwalają na poznanie tajników projektowania, budowy, eksploatacji i modernizacji wszystkich rodzajów dróg. Studenci uzyskują nowoczesną wiedzę z zakresu rozwoju i funkcjonowania infrastruktury drogowej oraz zasad finansowania i zarządzania drogownictwem w Polsce.

Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja – dla kogo?

Adresatami studiów na kierunku Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja są absolwenci Budownictwa i wszystkich kierunków pokrewnych. Kształcenie na tym kierunku jest również dedykowane osobom, które ukończyły studia ekonomiczne, finansowe bądź prawne. Studia przeznaczone są dla pracowników, którzy dążą do podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Charakterystyka studiów na kierunku Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

Celem nauczania na tym kierunku studiów jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej dotyczącej technologii budowy nawierzchni drogowych. Ponadto słuchacze zdobywają kompetencje z zakresu planowania inwestycji, modernizacji oraz utrzymywania dróg. Absolwenci uzyskują umiejętności, które umożliwiają im zarządzanie ruchem drogowym, ocenę skutków inwestycji drogowych oraz zapoznanie z normami prawnymi w zakresie prawa drogowego.

Czy warto studiować na kierunku Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja?

Kierunki studiów, związane z zarządzeniem, niezmiennie znajdują się w czołówce najchętniej wybieranych przez maturzystów. Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym. Studia mają profil praktyczny, ale słuchacze w toku kształcenia zdobywają również użyteczną wiedzę z zakresu polskiego drogownictwa. Zajęcia uczą pracy zespołowej oraz samodzielnego opracowywania projektów. Ukończenie tych studiów toruje absolwentowi drogę do kariery zawodowej, a rynek pracy staje przed nim otworem.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja absolwent dysponuje wiedzą z zakresu podstaw projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami. Ponadto dysponuje przydatnymi informacjami na temat zamówień publicznych. Potrafi przygotować dokumentację przetargową, dotyczącą infrastruktury drogowej, a także posiada kompetencje niezbędne do:

  • utrzymywania obiektów,
  • projektowania i modernizacji dróg,
  • sporządzania dokumentacji ofertowej.

Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja – studia podyplomowe w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie prowadzi nabór na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja. Kształcenie na studiach ma charakter niestacjonarny i trwa dwa semestry. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę praktyków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uczelnia swoją ofertę kieruje głównie do osób związanych z sektorem budownictwa drogowego, a także do pracowników różnych instytucji.