Szkolenia – element ścieżki zawodowej. Szkolenia – kadra zarządzająca, przywództwo

Od bywanie kursów i szkoleń, które mają za zadanie podnoszenia kwalifikacji, są jednym z najważniejszych elementów prowadzących do awansu. Jeśli chodzi o szkolenia kadra zarządzająca powinna charakteryzować się przede wszystkim znajomością zagadnień z zakresu zarządzania oraz szeroką wiedzą branżową i ekonomiczną. W awansie pomogą także różnego rodzaju kursy, które rozwijają w praktyczny sposób umiejętności miękkie, zdolności negocjacyjne oraz sprzedażowe.

 

W przypadku awansu na stanowisko menedżerskie, szkolenie przywództwo pomoże w zaznajomieniu się z podstawowymi wiadomościami z zakresu kierowania zespołem, motywowaniu, planowaniu i kontrolowaniu wyników pracy. Szkolenia menedżerskie powinny być dobierane pod szczebel piastowanego w przyszłości stanowiska, warto również szukać kursów, podczas których ćwiczone są praktyczne umiejętności za pomocą scenek sytuacyjnych czy study case, co pozwala na korygowanie błędów już na etapie nauki pod okiem doświadczonych ekspertów oraz wyeliminowanie zachowań, które w przyszłej pracy zawodowej mogą powodować wiele problemów w kierowaniu zespołem pracowniczym.