Nowoczesne modele laptopów dla uczniów od Ministerstwa Cyfryzacji!

Nie, to nie pomyłka. Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny właśnie zaczyna IV klasę szkoły podstawowej, otrzyma laptop. Jak to możliwe? Stanie się tak w ramach właśnie rozpoczętego programu „Laptop dla ucznia”. Nie wiesz, co zrobić, aby laptop dotarł na biurko także twojej pociechy? Oto co powinni wiedzieć rodzice / opiekunowie prawni o nowym programie Ministerstwa.

Mam dziecko w IV klasie – czy na pewno dostanie swojego laptopa?

Tak. W lipcu 2023 roku na mocy ustawy podjęto decyzję, że każdy czwartoklasista będzie miał własny laptop. Otrzyma go dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji. Przysługuje on każdemu uczniowi, który zacznie uczęszczać do IV klasy szkoły podstawowej – i to także w przypadku, jeżeli uczy się w placówce niepublicznej.  Program „Laptop dla ucznia” powstał w 2023 roku, ale będzie realizowany także w kolejnych latach.

Co zrobić, aby czwartoklasista otrzymał laptopa?

Nowoczesne modele laptopów dla uczniów już czekają na dzieci, które rozpoczęły naukę w IV klasie szkoły podstawowej. To, jak szybko sprzęt trafi do rąk ucznia, zależy m.in. od jego rodzica lub opiekuna prawnego, który musi podpisać umowę z Organem Prowadzącym Szkołę.

Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu (np. Granty PPGR), będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych.  Sprzęt z którego uczeń zrezygnuje wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Co zawiera umowa przekazania na własność laptopa dla czwartoklasisty?

Oprócz standardowej części poświęconej danym osobowym, zawiera ona także m.in. warunki uczestnictwa w programie „Laptop dla ucznia”. Po jej podpisaniu właścicielem laptopa staje się rodzic lub opiekun prawny – w ciągu 5 lat od jej zawarcia nie może on:

  • sprzedać laptopa, użyczać go i odstąpić osobom trzecim;
  • usuwać ze sprzętu wzorów graficznych i logo informujących, że laptop został otrzymany w ramach rządowego programu.

Obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie, aby podopieczni ich przestrzegali. Zobowiążą się także do okazania sprzętu w szkole, jeżeli zostaną o to poproszeni. Będą czuwać nad tym, aby ze sprzętu nie zniknęły naklejki licencyjne czy symbol informujący, że został on przekazany w ramach programu ministerialnego, a także uczestniczyć w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet

Umowa przekazania na własność to jedna z dwóch opcji. Drugą jest umowa użyczenia. Wówczas właścicielem jest organ prowadzący szkołę, który użycza rodzicowi lub opiekunowi prawnemu laptopa na czas określony w umowie. W przypadku dzieci w pieczy zastępczej laptop może być wyłącznie użyczony

Jakie modele laptopów dla uczniów wybrało Ministerstwo?

Do dzieci trafią nowe, oryginalnie zapakowane laptopy – z instrukcją w języku polskim i z wymaganymi certyfikatami. Uczeń może otrzymać jeden z sześciu modeli laptopów, które kupiono w przetargu realizowanym przez Ministerstwo:

  • HP ProBook 440 G9,
  • Lenovo V15 G3 IAP CTO,
  • Acer TravelMate TMP214-54,
  • Acer TravelMate P2 TMP215-54,
  • Dell Latitude 3540,
  • Asus ExpertBook B1502CBA.

Niezależnie od tego, jaki laptop trafi do dziecka, będzie on tak samo dobrze sprawdzać się w czasie nauki i odrabiania lekcji. Wszystkie modele spełniają takie same  wymagania techniczne. To, jaki sprzęt otrzyma czwartoklasista, zależy od regionu, w którym znajduje się jego szkoła.

Rewolucja w polskiej edukacji dzieje się na naszych oczach. To koniec z wykluczeniem cyfrowym dzieci i równe szanse w zdobywaniu dobrych wyników w nauce.