Reduktor ciśnienia powietrza – gdzie stosuje się to urządzenie?

Układy pneumatyczne wykorzystywane są na szeroką skalę. Rzeczywiście mogą zwiększyć efektywność pracy. Ich bardzo ważną częścią jest sprężone powietrze. Jednak i ono nie wystarczy, aby wszystko działało poprawnie. Kolejnym ważnym elementem jest reduktor ciśnienia powietrza. Czas na jego temat dowiedzieć się więcej.

Reduktor ciśnienia powietrza – zasada działania w pneumatyce

Reduktor ciśnienia powietrza wydaje się elementem dość niepozornym, jednak rzeczywiście ma naprawdę duże znaczenie. Odpowiada za kontrolowanie ciśnienia na wylocie. Ponadto służy do stabilizacji, a więc pozwala na uzyskanie odpowiedniej wielkości ciśnienia wyjściowego i to niezależnie jak wysokie jest ciśnienie wejściowe. Warto zauważyć, że reduktor ciśnienia powietrza stosowany jest na szeroką skalę i to nie tylko w wielu branżach przemysłowych, ale też w codziennym życiu. Znalezienie właściwego urządzenia nie musi być trudne. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy posiada ono właściwe atesty i certyfikację. Nie bez znaczenia jest też przepustowość reduktora powietrza, która musi być dopasowana do potrzeb urządzenia końcowego. Zmiana przepustowości w dużej mierze wynika ze zmiany średnicy przyłącza. Zasada działania reduktora ciśnienia powietrza jest niezwykle prosta. W tym przypadku reduktor ciśnienia pobiera energię na wejściu, ale w takiej ilości, by zapewnić jej stały poziom, bez względu na wielkość zużycia po stronie wyjściowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku występowania dużych wahań ciśnienia. Oczywiście trzeba jeszcze pamiętać, że sprężone powietrze wykorzystywane jest na szeroką skalę, dlatego warto wiedzieć, jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza. W tym przypadku znaczenie ma samo działanie urządzenia. Sprężone powietrze musi dostać się do wnętrza urządzenia, aby było to możliwe musi pokonać opór stawiany przez zawór wlotowy. Z drugiej strony występują siły wygenerowane przez ciśnienie występujące wewnątrz instalacji. W zależności, która część przeważy dochodzi do uzupełnienia wartości ciśnienia bądź też zamknięcia zaworów. Wiadomym jest, że regulator ciśnienia powietrza dostępny jest w wielu wariantach, przy czym mają one stałe elementy, a więc składają się z: zaworu redukcyjnego pneumatycznego wlotowego, zaworu regulacji ciśnienia powietrza wylotowego. Bardzo duże znaczenie ma też wskaźnik zdławienia wkładu. Kolejnymi elementami regulatora ciśnienia powietrza są też zawory pilotowe czy odcinające. Za bezpieczeństwo odpowiada wkład filtracyjny, który usuwa ze sprężonego powietrza zanieczyszczenia. Z kolei za sprawą uszczelek nie dochodzi do niekontrolowanego wypływu medium.

Jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć podczas montażu czy czynności serwisowych reduktora powietrza?

W pracy należy zadbać o bezpieczeństwo, dlatego też trzeba szukać takich rozwiązań, które je zapewnią. Reduktor pneumatyczny musi być właściwie zamontowany. Wynika to z faktu, że w układach pneumatycznych mogą występować duże naprężenia. Reduktor ciśnienia sprężonego powietrza należy montować w uchwytach. Nie można jeszcze zapominać o tym, że przewody muszą być poprawnie poprowadzone, ale też umieszczone na gwintach pojemnika kondensatu. Rzeczywiście, aby dokonać montażu reduktora sprężonego powietrza, trzeba znać nie tylko wymogi techniczne, ale też zaznajomić się z parametrami danej instalacji pneumatycznej. Oczywiście montaż i instalacja czy nawet konserwacja nie może być wykonywana na własną rękę. Wszystkie te prace powinni wykonywać fachowcy posiadający wiedzę, ale i odpowiednie kwalifikacje. Nawet w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną może dojść do zjawiska iskrzenia, stąd też w żadnym wypadku nie można wykonywać żadnych czynności w miejscach, gdzie występuje ryzyko wybuchu. Reduktor ciśnienia powietrza z zaworem regulującym ciśnienie powietrza ma rzeczywiście naprawdę duże spektrum zastosowania i trzeba przyznać, że trudno jest znaleźć branżę, gdzie się go nie wykorzystuje. Regulator ciśnienia może wręcz ratować ludzkie życie, czego przykładem jest pandemia. Otóż do ratowania chorych często używa się tlenu pod odpowiednim ciśnieniem i właśnie za to ciśnienie odpowiada regulator. W Europie Zachodniej bardzo popularna stała się poczta pneumatyczna, która rzeczywiście jest ekologiczna, praktyczna i bezpieczna. Szczelnie zamknięte pojemniki transportowane są siecią rur, które rozmieszczone są w ścianach budynków czy nawet pomiędzy nimi. Reduktor ciśnienia powietrza ma tutaj niebagatelną rolę, podobnie zresztą jak w branży rolniczej. Dzięki niemu można oszczędzać nawozy.