Czym różnią się akcje od obligacji?

Zarówno akcje, jak i obligacje to papiery wartościowe. Między nimi jest jednak sporo różnic, które należy uwzględnić przed ich zakupem. Zastanawiasz się, które z wymienionych instrumentów będą lepsze dla początkujących inwestorów? Poznaj odpowiedź.

Akcje – czym są i jakie wybrać do swojego portfela?

Posiadanie przez inwestora akcji danej spółki potwierdza, że ma on swój udział w jej kapitale oraz zapewnia mu udział w wypracowanych przez nią zyskach (prawo do dywidendy). To jednak nie wszystkie prawa akcjonariusza – może on również:

  • zabierać głos podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
  • mieć więcej niż jeden głos na walnym zgromadzeniu – gdy posiada on akcje uprzywilejowane,
  • rozporządzać posiadanymi akcjami, np. sprzedać je.

Jak wybrać akcje do swojego portfela inwestycyjnego? Kluczowe jest zrozumienie, czym spółka się zajmuje i jakie są jej perspektywy rozwoju w kolejnych latach. Aby ocenić, czy kurs akcji ma szansę w najbliższym czasie wzrosnąć, konieczne jest zapoznanie się z sytuacją finansową firmy – informacje te można znaleźć m.in. w prospekcie emisyjnym.

Interesują Cię akcje konkretnych spółek? Pamiętaj, że nie wszystkie spółki muszą być dostępne np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeżeli chcesz mieć dostęp do różnych akcji i giełd, inwestuj z Saxo – na inwestorów czeka ponad 22 000 akcji notowanych m.in. w Nowym Jorku, Londynie czy Hongkongu.

Czym są obligacje i jak na nich zarabiać?

Obligacje – podobnie jak akcje – są papierami wartościowymi. W odróżnieniu jednak od akcji to papiery dłużne. Potwierdzają one, że emitent obligacji zaciągnął zobowiązanie u ich nabywcy. Wielu inwestorom (zwłaszcza początkującym) ten instrument inwestycyjny może kojarzyć się ze Skarbem Państwa. Trzeba jednak pamiętać, że obligacje mogą być emitowane również przez inne podmioty, np. gminy i firmy. Z kolei od tego, kto dokonał emisji obligacji, zależy stopień ryzyka inwestycji.

Co odróżnia obligacje od akcji? Oto dwie kluczowe różnice:

  • obligacje nie nadają nabywcy żadnych praw – nie ma on np. prawa do udziału w walnym zgromadzeniu,
  • brak dywidendy – występuje ona wyłącznie w przypadku akcji.

Jako nabywca obligacji nie staniesz się współwłaścicielem spółki, która dokonała ich emisji. W praktyce możesz oczekiwać jedynie wykupu obligacji – to właśnie na tej transakcji zarobisz.

Akcje czy obligacje – co dla początkującego inwestora?

Inwestorzy starają się ograniczyć ryzyko utraty zainwestowanych środków i w rezultacie wybierają oni między akcjami a obligacjami. Który z tych instrumentów jest bezpieczniejszy? Mniejszym ryzykiem obarczone są obligacje – inwestowanie w akcje częściej kończy się stratą. Dlaczego? Powodów jest kilka.

Wybór akcji oznacza, że inwestor musi skrupulatnie zapoznać się z sytuacją finansową spółki i rynkowym otoczeniem, w którym ona działa. Pozyskanie tych informacji – zwłaszcza dla początkującego inwestora – może być kłopotliwe. Do tego dochodzi brak wiedzy (i często doświadczenia) w zakresie interpretacji danych. W konsekwencji może dojść do straty. Aby jej uniknąć, początkującym inwestorom zaleca się zakup obligacji.

Mimo że obligacje są bezpieczniejsze, to wiele zależy też od tego, kto dokonał ich emisji – tutaj znajduje się więcej informacji na ten temat. Według specjalistów najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe. Z tego względu cieszą się one dużą popularnością.