Instrumenty pochodne dla niewtajemniczonych. Prosty sposób na zmniejszenie ryzyka

W ofercie firm ubezpieczeniowych nie istnieje usługa ubezpieczenia się od strat na rynkach finansowych. Jednocześnie istnieje wiele rozwiązań, które pozwalają uniknąć nadmiernego ryzyka w transakcjach giełdowych. Korzystanie z instrumentów pochodnych jest jedną z najbardziej znanych form „ubezpieczenia się” od poniesienia straty. Jak każdy rodzaj polisy, umożliwia przeniesienie ryzyka na podmiot, który jest gotowy je przyjąć, w zamian za opłatę. Jest to korzystna umowa dla dwóch stron występujących na rynku. Instrumenty pochodne są częstym składnikiem złożonych strategii inwestycyjnych.

Najpopularniejsze formy kontraktów terminowych

Instrumenty pochodne to formy zabezpieczenia się wykorzystujące kontrakty terminowe. Nie jest to nic innego niż umowa z odroczonym terminem wykonania transakcji. Jest to jeden z łatwiejszych sposobów zabezpieczenia portfela w porównaniu do zaawansowanych instrumentów pochodnych. W praktyce wykorzystuje się kontrakty forward i futures, które zachowują się podobnie, ale mają pewne różnice.Kontrakty forward występują na rynku pozagiełdowym, są rozliczane na koniec daty wygaśnięcia umowy i często wykorzystują opcję fizycznej dostawy. W przypadku kontraktów futures to te instrumenty są notowane na parkiecie giełdowym. Są rozliczane podczas każdej sesji i najczęściej zamiast dostawy występuje kompensata w gotowce.

Gdzie jest największy wybór instrumentów pochodnych?

Wybór instrumentów finansowych zależy od instytucji, która pośredniczy w handlu na międzynarodowych rynkach finansowych. Jeśli cieszy się mocną pozycją, to posiada dostęp do wielu instrumentów i może zaoferować atrakcyjne warunki nabywania akcji, obligacji innych papierów wartościowych. Dobre platformy brokerskie zapewniają wsparcie dla aktywnych inwestorów, mają zniżki dla klientów posiadających duże obroty lub duże kwoty na rachunku. Warto obejrzeć ofertę kontraktów terminowych Saxo, który oferuje dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i atrakcyjne spready.

Od czego zależy wysokość depozytu zabezpieczającego?

W przypadku kontraktów terminowych futures występuje obowiązek zakładania depozytu zabezpieczającego. Służy to do zadbania o interes obu stron kontraktu, ma uniemożliwić wystąpienie sytuacji, w której obie strony umowy okażą się niewypłacalne. Jego minimalna wysokość zależy od wartości kontraktu i jest ustalana przez instytucję odpowiedzialną z rozliczenie umowy. Wartość depozytu jest określana procentowo od wielkości kontraktu. Jest wielkością zmienną w czasie, reaguje proporcjonalnie do zmiany ceny instrumentu bazowego.