Spółka partnerska – kto może ją założyć?

Spółka partnerska zakładana jest przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu oraz realizacji działalności gospodarczej. Jej wyróżnik stanowi możliwość ustanowienia identycznego zarządu jak w przypadku organizacji z o.o. Warto wiedzieć, kto może założyć spółkę.

Ogólna charakterystyka

Działalność partnerską mogą założyć osoby fizyczne. Nie jest to więc dobre rozwiązanie dla podmiotów prawnych lub też innych spółek handlowych. W przypadku sektora finansowego spółkę partnerską mogą założyć osoby, wykonujące zawód biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, księgowego lub maklera papierów wartościowych. Do rozpoczęcia działalności uprawnione są ponadto podmioty, będące aptekarzami, dentystami, pielęgniarkami, czy też fizjoterapeutami. W przypadku sektora prawniczego spółka partnerska została stworzona z myślą o adwokatach, notariuszach, a także doradcach podatkowych. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą również uzyskać podmioty, zajmujące się architekturą, psychologią, budownictwem, weterynarią. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych zawodów można uzyskać, kontaktując się ze specjalistami z MyLegalStore, by następnie móc założyć lub zakupić gotową spółkę.

Odpowiedzialność

Wszyscy partnerzy odpowiadają za zobowiązania spółki niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Właściciel nie musi jednak martwić się należnościami powstałymi w wyniku wykonywania przez pozostałe osoby wolnego zawodu. Nie ponosi on również odpowiedzialności za zobowiązania, stanowiące konsekwencje działań jednostek zatrudnionych przez spółkę na podstawie stosunku pracy. W przypadku zespołowych realizacji za szkodę naprawia partner, który bezpośrednio doprowadził do powstania błędu. Wśród innych charakterystycznych cech spółki należy wskazać: pisemną umowę, działalność pod własną firmą. Warto dodać, że kierownictwo powinno stanowić zespół co najmniej dwóch podmiotów.

Spółka partnerska stanowi idealne rozwiązanie dla osób, wykonujących wolny zawód. Przed utworzeniem firmy warto jednak upewnić się, czy wykonywana praca pozwala na rozpoczęcie działalności.