Czym jest certyfikat GOST R?

Mimo że certyfikat GOST R powstał za czasów istnienia Związku Radzieckiego, stanowi dokument nadal respektowany na terenie Federacji Rosyjskiej. Znacząco ułatwia on handel ze względu na respekt, którym ten symbol cieszy się wśród rosyjskich klientów. GOST R świadczy bowiem o wysokiej jakości produktu, przy jednoczesnej zgodności z normami rosyjskimi. Wskazuje również na bezpieczeństwo danego wyrobu. Uzyskanie certyfikatu GOST R potwierdza spełnienie wymogów Rosji dotyczących jakości towaru wprowadzanego przez producenta na rynek rosyjski. Istotną zaletą certyfikatu GOST R jest zatem pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Warto jednak zauważyć, że dokument ten jest dobrowolny i nie może zastąpić innych obowiązkowych zezwoleń.

Jak zdobyć certyfikat GOST R?

Przedsiębiorcy chcący nawiązać kontakty handlowe z Rosją muszą spełniać wymogi standardów jakościowych obowiązujących na terenie tego państwa. Potencjalny eksporter w celu wprowadzenia swojego produktu na rynek rosyjski musi podjąć odpowiednie kroki, uwarunkowane rodzajem danego towaru. Wymogi dotyczą bowiem zdecydowanej większości wyrobów, niezależnie od ich przeznaczenia czy materiału, z którego zostały wykonane. W celu uzyskania certyfikatu GOST R w pierwszej kolejności należy przygotować odpowiednie dokumenty, na które składają się między innymi: szczegółowe dane producenta, certyfikaty potwierdzające wysoką jakość artykułu (np. zgodność z normami ISO), instrukcja użytkowania produktu wraz ze specyfikacją techniczną.

Czy certyfikat GOST R można porównać do innych międzynarodowych lub krajowych norm?

Wymogi zgodności zagranicznych produktów ulegają modernizacji w odniesieniu do międzynarodowych standardów. Certyfikat GOST R można przyrównać do standardów DIN czy CE.

O otrzymanie jakich innych certyfikatów może starać się eksporter?

Oprócz certyfikatu GOST R możliwe jest także uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego dla produktów ognioodpornych, materiałów budowlanych z ochroną przeciwogniową czy urządzeń przeciwpożarowych. Dokument ten jest zatem wymagany w sytuacji wprowadzania na rynek rosyjski produktów takich jak: gaśnice, alarmy przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe, materiały izolacyjne, okna, przewody. Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego świadczy o zgodności danego towaru z normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Rosji. W odróżnieniu od certyfikatu GOST R, który jest dobrowolny, na terenie Unii Celnej obowiązuje certyfikat EAC. Uzyskanie tego dokumentu jest konieczne w celu wprowadzenia towaru na rynki krajów, wchodzących w skład Unii Celnej: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej oraz Republiki Armenii.

Odwiedź także ccrw.pl