Jak zachęcić dziecko do nauki języka obcego?

Umiejętności lingwistyczne są szczególnie cenione przez pracodawców. Dzięki znajomości języków obcych można nawiązać kontakt z ludźmi z całego świata. Wielu rodziców, stara się więc nakłonić swoje dzieci do nauki języka angielskiego, hiszpańskiego czy francuskiego. Warto wiedzieć, które metody pozwalają najmłodszym najlepiej przyswoić słownictwo z języka obcego.

Metoda Helen Doron

Koncepcja została opracowana przez brytyjską nauczycielkę w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Helen Doron stworzyła ją, bazując na metodzie Suzuki, polegającej na grze na skrzypcach ze słuchu, bez pomocy zapisu nutowego. Koncepcja brytyjskiej nauczycielki wykorzystuje pozytywne emocje, zabawę oraz interakcję między uczestnikami kursu angielskiego online. Została opracowana dla osób w wieku od 3 do 19 lat. Podstawę koncepcji stanowi naśladownictwo. W metodzie wykorzystywane są materiały audiowizualne, wśród których są m.in. filmy, piosenki oraz edukacyjne programy. Nauka odbywa się w grupach, nie przekraczających ośmiu uczestników. Każdemu dziecku lektor może poświęcić odpowiednią ilość czasu. Lekcje w szkole Lincoln odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu i trwają od 30 do 60 minut. Podczas zajęć stosowane jest wyłącznie słownictwo z języka obcego. Pierwszy etap szkolenia obejmuje dziesięć lat. Uczniowie rozpoczynają pisać i czytać w języku obcym w siódmym roku nauki.

Atrakcyjna forma

Dzieci nie lubią nudnych, rutynowych i czasochłonnych zadań. Chcąc nakłonić malucha do nauki języka obcego, trzeba przygotować ciekawe materiały w różnorodnej formie. Mogą to być bajki, komiksy lub filmy. Takie interesujące materiały będą zachęcać malucha do regularnej nauki, a poprzez dodatkową zabawę będzie lepiej przyswajał wiedzę.

Umiejętności lingwistyczne stanowią ważny element rozwoju najmłodszych. Warto więc motywować swoje dziecko do nauki, doceniając jego postępy. Należy również pamiętać, by nie oczekiwać od malucha zbyt wiele. Dziecko może bowiem czuć się wówczas przytłoczone.